Till sidans huvudinnehåll

Priser och betalning för färdtjänst

Här hittar du alla priser på färdtjänstresor.

Nytt avgiftssystem för färdtjänsten

1 februari 2024

Med de nya avgifterna som infördes 1 februari 2024 blir det billigare att resa mitt på dagen och under kvällstid.

Mer om det nya avgiftssystemet och de nya taxorna

Årskort i kollektivtrafiken

Du som är mellan 20–64 år gammal och har färdtjänsttillstånd kan ansöka om gratis årskort i kollektivtrafiken i Göteborg. Kortet gäller dygnet runt inom zon A. Fyll i och skicka in ansökningsblanketten om du är intresserad av erbjudandet. Handläggningstiden är cirka sex till åtta veckor. Fyller du 65 år under tvåårsperioden så upphör ditt kort att gälla vid det datumet. Du kan då få seniorkort i stället.

Blankett för ansökan om årskort i kollektivtrafiken

Priser för färdtjänstresor

Priser för vuxna

Taxor för vuxen

Lång resa Kort resa
Lågtrafik 64 kr 51 kr
Högtrafik 77 kr 64 kr

3,20 kronor i kilometeravgift tillkommer för resor till eller i en annan kommun.

Priser för ungdomar

Ungdomspris gäller från 7-årsdagen till dagen innan du fyller 20 år.

Taxor för ungdom

Lång resa Kort resa
Lågtrafik 48 kr 38 kr
Högtrafik 58 kr 48 kr

2,40 kronor i kilometeravgift tillkommer för resor till eller i en annan kommun.

Högtrafik eller lågtrafik

För resor i högtrafik tillkommer 20 procent på grundavgiften. Lovad tid för hämtning styr avgiften. Dessa tider räknas som högtrafik:

  • Vardagar från och med den 1 januari till och med den 21 juni samt från och med den 12 augusti till och med den 31 december.
  • Klockan 06.30–08.59 samt klockan 14.00–16.59 på vardagar enligt ovan.

Kort eller lång resa

Resor som är kortare än 5 kilometer räknas som korta resor. Resans längd beräknas på den kortaste direktresevägen från hämta-adressen till lämna-adressen. En omväg, till exempel på grund av att resan samplaneras med annan resenär, påverkar inte beräkningen av resans längd.

Hur räknas kilometeravgiften ut?

Kilometeravgiften räknas alltid på närmaste vägen från hämta-adressen till lämna-adressen. Den räknas inte från kommungränsen. Sträckan avrundas nedåt till hel kilometer. Till kostnaden tillkommer det en grundavgift på varje resa.

Medresenärer

Medresenär är en person som följer med som sällskap. Medresenären måste gå på och av på samma ställe som dig. Utöver en vuxen medresenär kan du ta med dig barn som är femton år eller yngre. Fordonet rymmer dock maximalt fyra personer utöver föraren.

Avgift för vuxen medresenär är samma som för vuxen resenär. För medresande barn/ungdom är avgiften 0 kronor.

Ledsagare

En ledsagare är en person som är stöd och hjälp under resan. För att ha rätt att ha med sig ledsagare krävs tillstånd. I reseprofilen i ditt beslutsbrev framgår om du har rätt till ledsagare. Ledsagaren betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan.

Högkostnadsskydd

Efter varje månad görs en sammanställning av dina resor för att skicka en faktura till dig på egenavgifterna under den månaden. Om summan överstiger högkostnadsskyddet görs ett avdrag på den överstigande delen. Avgifter för medresenärer ingår inte i högkostnadsskyddet.

Göteborgs färdtjänstområde är Göteborgs kommun och kranskommunerna Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Högkostnad vuxen

Göteborg: 1 024 kronor
Färdtjänstområdet: 1 536 kronor
Regionen runt: 2 176 kronor

Högkostnad ungdom

Göteborg 768 kronor
Färdtjänstområdet: 1 152 kronor
Regionen runt: 1 632 kronor

Priser för skolungdomar

Skolkort

Skolkort för ungdomar gäller helgfria vardagar klockan 04-22. Kortet kan även användas dessa tider under höstlov, sportlov och påsklov (inte under jullovet eller sommarlovet).

Tilläggskort till skolkorten

Tilläggskortet gäller för resor på tider när skolkortet inte gäller: efter klockan 22 på vardagar samt på helger och alla lov (inklusive jullovet) förutom sommarlovet. Under 2024 kostar tilläggskortet för Göteborg 768 kr. De resor du gör under sommarlovet faktureras som enkelresor.

Barn

Barn under 7 år åker gratis.

Betala färdtjänstresan med faktura

När du reser med färdtjänst betalar du ingenting till föraren. Istället får du en faktura på dina reskostnader hemskickad varje månad.

Hur ofta kommer fakturan och vart?

När månaden är slut sammanställs alla resor. Fakturor som överstiger 50 kronor skickar vi ut i början av efterföljande månad. Fakturor som understiger 50 kronor väntar vi med att skicka ut. Reser du sällan kan det innebära att det tar flera månader tills du får en faktura på din färdtjänstresa. Vi skickar fakturan till den adress som du är folkbokförd på eller till godkänd ställföreträdare. Har du inte rest alls så skickas ingen faktura.

Viktigt att veta

Det framgår alltid av fakturan vilken dag och mellan vilka adresser resan gjordes. På din faktura kommer även kostnaden med för eventuella medresenärer. Om du vill att medresenären ska betala sin resa själv måste du själv ta betalt av den personen.

Det är viktigt att visa legitimation för föraren. Det är så vi vet att det är rätt person som reser och att rätt person får fakturan.

Välj hur du vill betala

Du får ett inbetalningskort med fakturan. Du kan välja att betala på samma sätt som med andra fakturor.
När du har fått din första faktura kan du, om du vill, välja att betala med e-faktura eller anmäla dig till autogiro. Du behöver ha fått första fakturan eftersom det är där du hittar ditt kundnummer. Fakturan ska vara betald senast den sista dagen i månaden.

Undantag i södra skärgården

I södra skärgården betalar du fortfarande kontant till föraren, men bara när du gör lokala resor på någon av öarna. Om resan börjar med färdtjänst på någon ö och fortsätter med färdtjänst på fastlandet eller tvärtom betalar du ingenting till föraren utan får avgiften på faktura. Du ringer och bokar som vanligt hos den som kör på respektive ö.

Avgifter och villkor för resor med övrig kollektivtrafik

Reshjälpskort - ta med en medresenär i kollektivtrafiken

Med ett reshjälpskort från Västtrafik kan du som är färdtjänstberättigad ta med en medresenär avgiftsfritt. Reshjälpskortet kostar ingenting och gäller för resor med Västtrafiks fordon inom Västra Götalandsregionen och Kungsbacka. Du betalar för din egen resa. Ansök om reshjälpskort hos Västtrafik.

Färdtjänstresenärer reser gratis på båtarna i södra skärgården

Båtresan med Västtrafiks båtar till och från Saltholmen är en del av färdtjänstresan och är gratis för alla med färdtjänsttillstånd. Ditt färdtjänsttillstånd och legitimation är giltig biljett. Med ett reshjälpskort från Västtrafik kan du också ta med en medresenär utan kostnad. Färdtjänstresan till eller från båtarna kostar som vanligt. Båtarna som kör i södra skärgården har god tillgänglighet.

Synskadade får ta med gratis ledsagare i Göteborgsområdet och i Bohuslän

Ledsagare till en synskadad person reser avgiftsfritt i kollektivtrafiken i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö samt Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla.

Kontakta serviceresors kundservice

Har du synpunkter eller frågor om färdtjänst så kan du kontakta serviceresors kundservice.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 25 50
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}