Till sidans huvudinnehåll
Händer som trycker på en larmknapp.

Trygghetslarm


Den som har ett trygghetslarm kan kalla på hjälp vid behov. Via en knapptryckning på den bärbara larmklockan får du kontakt med Trygghetsjouren, dygnet runt.

Trygghetslarm är en tjänst som gör det möjligt för dig att komma i kontakt med personal vid oförutsedda situationer. Larmet är till för dig som råkat ut för en situation som du inte klarar själv och där du behöver hjälp, till exempel om du har fallit, behöver toaletthjälp, eller blivit akut sämre i din sjukdom. Tänk på att trygghetslarmet inte ersätter larmnummer 112.

Ansök om trygghetslarm

Du kontaktar din socialsekreterare för att ansöka om trygghetslarm. När du blivit beviljad ett trygghetslarm kommer Trygghetsjouren i Göteborgs Stad att kontakta dig så att ni kan komma överens om en tid för installation.

Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

Hitta socialsekreterare äldreomsorg

Du kan också ansöka via e-tjänst eller via blankett som du sedan postar till oss.

Ansök om trygghetslarm 

Blankett för ansökan om stöd i hemmet

Hur funkar det?

För att kunna få ett trygghetslarm behöver du även ha extranycklar att lämna ifrån dig. Du får en larmknapp som du kan hänga runt halsen eller ha runt handleden. Larmknappen är vattentät så du kan alltid ha den på dig, till exempel när du duschar.

Du larmar sedan genom att trycka på larmknappen. Du håller den intryckt tills en signal hörs, eller i minst två sekunder. Trygghetslarmet ringer nu upp personalen på larmcentralen. När ni fått kontakt pratar du via högtalaren och säger vad du behöver hjälp med. Om du har tryckt på larmknappen av misstag, är det inget att oroa sig för. Låt larmet gå fram och tala om vad som har hänt.

Hjälp är nu på väg. Det är hemtjänstens larmenhet i ditt område som kommer hem till dig.

Tietoa suomeksi

Turvahälytin/Trygghetslarm

Vanliga frågor och svar

 • Hur går installationen till?

  En tekniker kommer hem till dig på er avtalade tid och installerar ditt trygghetslarm i form av en telefon med högtalarfunktion. Trygghetslarmen är digitala och ansluts därför endast till ett eluttag. Trygghetslarmen ska alltid vara ansluten.

  Du får en larmknapp som du kan hänga runt halsen eller ha runt handleden. Larmknappen är vattentät så du kan alltid ha den på dig, till exempel när du duschar.

  I samband med installationen får du en broschyr med information om hur larmet/telefonen fungerar.

 • Måste jag lämna ifrån mig hemmanycklar?

  För att kunna installera ett trygghetslarm behöver du ha extranycklar att lämna ifrån dig. Du får en kvittens när du lämnar ifrån dig nycklar. Via kvittensen intygar du skriftligen att personal får låsa upp och gå in i din bostad när du har larmat. Göteborgs Stads hemtjänst ansvarar för att dina nycklar förvaras på ett säkert sätt.

  Viktigt att veta är att du innan installationen måste lämna kompletta nycklar till Göteborgs Stads hemtjänst. Det måste vara nycklar till alla dina lås på ytterdörren samt portlås och eventuell kod till porttelefon. Nycklarna behöver Göteborgs Stads hemtjänst och nattpersonalen i din stadsdel ha för att komma in till dig när du har larmat. Antalet uppsättningar du måste lämna ifrån dig kan skilja sig åt beroende på var du bor i Göteborg.

 • Måste jag kontakta mitt försäkringsbolag?

  Vårt råd till dig är att du tar kontakt med ditt försäkringsbolag. Fråga vad som gäller för just din hemförsäkring när du frivilligt lämnar ifrån dig en nyckel eller släpper in personer i din bostad. Vissa hemförsäkringar ersätter inte det som kallas ”öppen stöld” eller ”stöld utan inbrott”. Om din nuvarande försäkring inte täcker dina behov kan du teckna en hemförsäkring som inkluderar skydd vid ”öppen stöld”. Försäkringspremien får du betala själv.

 • Hur larmar jag?

  Du larmar genom att trycka på larmknappen som du har runt handleden eller runt halsen. Tryck in larmknappen och håll den intryckt tills en signal hörs, eller i minst två sekunder. Trygghetslarmet ringer nu upp personalen på larmcentralen. Invänta svar, det kan ta upp till en minut innan någon svarar. När du fått kontakt med larmcentralen pratar du via högtalaren och säger vad du behöver hjälp med.

  Om du larmat av misstag

  Om du har tryckt på larmknappen av misstag, är det inget att oroa sig för. Låt larmet gå fram och tala om vad som har hänt.

  Du behöver inte lyfta på telefonluren när du larmat

  Du kan prata med larmcentralen även om du inte vistas i samma rum som trygghetslarmet. Du behöver inte heller lyfta telefonluren för att få kontakt. När samtalet är klart återställs trygghetslarmet automatiskt från larmcentralen, du behöver inte trycka på någonting.

 • Vad händer när jag tryckt på larmknappen?

  Om du behöver hjälp kontaktar Trygghetsjouren hemtjänstens larmenhet i ditt område som åker hem till dig. Ibland larmar många samtidigt och då kan det uppstå väntetid. Hemtjänstens larmenheten prioriterar de allvarligaste larmen först och arbetar så fort som möjligt för att hjälpa dig.

  Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet för dig i ditt hem. Larmet används om du blivit hastigt sjuk, har fallit omkull eller behöver få hjälp av någon annan anledning.

  Viktigt att tänka på är att trygghetslarmet inte är ett akutlarm och inte ersätter larmnummer 112. Trygghetsjouren kan hjälpa till att kontakta 112.

 • Spelas larmsamtalen in?

  Ja, Trygghetsjouren spelar in ditt larmsamtal. Det görs för att säkerställa kvaliteten på Trygghetsjourens verksamhet men framför allt för att dina rättigheter som larmkund ska säkerställas.

  Inspelningarna kommer att sparas i fyra månader och raderas därefter automatiskt. Det är endast Trygghetsjourens enhetschefer som kommer att ha tillgång till det inspelade samtalet.

  Vi kommer endast att lyssna på det inspelade samtalet om vi i efterhand behöver ta reda på vad som har hänt.

 • Hur hanterar ni mina personuppgifter?

  Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen i Göteborgs Stad är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom Trygghetsjourens verksamhet. Det innebär att förvaltningen har ansvar för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

  På sidan Så behandlar äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen personuppgifter kan du läsa mer.

 • Vad gör ni om jag inte svarar när jag larmat?

  Om larmcentralen inte får talkontakt med dig när du larmat ringer personalen på larmcentralen upp dig på din vanliga telefon. Om du inte svarar kommer Göteborgs Stads hemtjänst hem till dig för att se vad som har hänt.

 • Vad kostar trygghetslarm?

  För trygghetslarmet betalar du en avgift varje månad. Du betalar för trygghetslarmet så länge du har det kvar i bostaden. Räkningen kommer från Äldre samt vård-och omsorgsförvaltningen. Vid frågor om avgifter, kontakta din avgiftshandläggare. Kontaktuppgifter ska finnas på din faktura.

  All teknisk service på trygghetslarmet är kostnadsfritt.

  Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

 • Kan jag lämna tillbaka trygghetslarmet?

  Om du inte längre har behov av ditt trygghetslarm kontaktar du din socialsekreterare. Återlämning av trygghetslarmet bör ske så snart som möjligt efter det att behovet upphört. När du lämnar tillbaka ditt trygghetslarm får du givetvis tillbaka dina nycklar.

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=4832, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

Relaterad information

Flera kvinnor promenerar
Omsorg och stöd

Är du anhörig?

Du kan ta kontakt med anhörigkonsulent som erbjuder stödsamtal, samtalsgrupper, information, rådgivning och andra aktiviteter. Du behöver inte vara släkt för att vara anhörig.

Någon skriver på en laptop
Kommun och politik

Överklaga beslut om bistånd

Om du inte är nöjd med beslutet du fått kan du överklaga via ett så kallat förvaltningsbesvär. Lämna din överklagan till äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen inom tre veckor från det att du fått beslutet du inte är nöjd med.

${loading}