Till sidans huvudinnehåll
Två personer pratar teckenspråk.

Beställa tolktjänster


Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal, kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Tolkverksamhetens enhet tolktjänst ger dig som är döv eller har hörselnedsättning tolktjänst som rör Teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk och TSS-tolk.

Tolkverksamhetens enhet taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Det kan handla om otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs- och skrivsvårigheter.

Information och regler

Tolkservicen är gratis för tolkanvändaren, men i vissa fall har myndigheter betalningsansvar. Tolkverksamheten ger tolkservice dygnet runt på årets alla dagar. Den är gratis för dig som vill använda tolk.

Information om tolktjänst

Information om taltjänst

Så här gör du för att beställa tolk

Du beställer tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen.   Du kan boka på webben eller via taltelefon, texttelefon och fax.

Kontakta Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen

Har du synpunkter eller frågor kring tolktjänst och taltjänst?

Telefon och e-post

Telefon
010-441 23 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Box 310
462 23 Vänersborg

Fax
010-435 77 90
${loading}