Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
En man simmar i Dalheimers hus bassäng.

Funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Här finns hjälp och stöd till dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Omsorg och stöd

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Hitta funktionsstödsenhet

På funktionsstödsenheten i ditt område kan du få råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Relaterad information

Yttre fasad på Dalheimers hus.
Uppleva och göra

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Här finns platser där du kan träffa andra, uppleva arrangemang eller delta i någon aktivitet på dina egna villkor för dig med behov av särskild anpassning.

En person med krycka går arm i arm med en annan person.
Omsorg och stöd

Stöd till anhöriga

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning, så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

En person vinkar och springer i mål på Specialvarvet.
Uppleva och göra

Träning för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du som har en funktionsnedsättning information om tillgänglighet och olika möjligheter till fysisk aktivitet.

En person i rullstol rullar ut från bil på parkeringsplats.
Trafik och resor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I Göteborg finns över 240 reserverade parkeringsplatser som är till för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här ansöker du om tillstånd och ser vilka regler som gäller.

Flexlinjen kör förbi ett bostadsområde.
Trafik och resor

Flexlinjen

Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik.

Grön färdtjänstbil parkerad vid Eriksbergs kajkant.
Trafik och resor

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Nyheter från förvaltningen för funktionsstöd

Medlemmar i daglig verksamhet uppträder på scen.

”Det är jättebra att jobba med clowner!”

Skådespelarna inom den dagliga verksamheten Teater Phantastisk finslipar de sista detaljerna inför tre föreställningar av Clownverkstan, med start den 23 maj.

En lärare i ett klassrum visar en termometer för eleverna.

Från särskilda elever till anpassad skolform

Den 2 juli 2023 byter skolformen särskola namn. Istället för grundsärskola kommer det att heta anpassad grundskola, och istället för gymnasiesärskola ska det heta anpassad gymnasieskola.

Aktiviteter i Göteborgs Stads kalendarium

Tre personer gör gymnastik i en idrottshall.

Aktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Blandade aktiviteter för dig med funktionsnedsättning och för anhöriga.

En person står bakom ett ljusdraperi.

Eldorado resurscenter

Här hittar du olika aktiviteter och utbildningar från Eldorado resurscenter.

Teckningar på en vägg.

Öppen ateljé

Välkommen till Axeljén i Axelhuset. Vi skapar tillsammans utifrån olika teman varje vecka.

${loading}