Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Två personer, en i rullstol promenerar på grusväg i vårgrön skog.

Funktionsnedsättning

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Arbete och sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Här finns hjälp och stöd till dig som har en funktionsnedsättning för att du ska kunna delta i arbetslivet och få en meningsfull sysselsättning.

Omsorg och stöd

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Hjälpmedel för dig med funktionsnedsättning

Det finns olika typer av hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Ibland behöver du kontakta sjukvården och få hjälp av legitimerad personal. Andra saker som inte kräver särskild träning för att användas kan du köpa själv.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning ska ha möjlighet att leva ett självständigt liv. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) kan du läsa mer om vilken hjälp du kan få.

Hitta socialsekreterare funktionsstöd

Socialsekreterarna inom funktionsstöd i ditt område kan ge råd och stöd för att kunna leva ett tryggt och självständigt liv.

Relaterad information

Yttre fasad på Dalheimers hus.
Uppleva och göra

Träffpunkter för personer med funktionsnedsättning

Här finns platser där du kan träffa andra, uppleva arrangemang eller delta i någon aktivitet på dina egna villkor för dig med behov av särskild anpassning.

En person med krycka går arm i arm med en annan person.
Omsorg och stöd

Stöd till anhöriga

Allt fler får stöd och vård av anhöriga. För att det ska fungera på bästa sätt kan du som anhörig ibland behöva avlösning, så att du får möjlighet till egna aktiviteter.

En person vinkar och springer i mål på Specialvarvet.
Uppleva och göra

Träning för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du som har en funktionsnedsättning information om tillgänglighet och olika möjligheter till fysisk aktivitet.

En person i rullstol rullar ut från bil på parkeringsplats.
Trafik och resor

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I Göteborg finns över 240 reserverade parkeringsplatser som är till för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här ansöker du om tillstånd och ser vilka regler som gäller.

Flexlinjen kör förbi ett bostadsområde.
Trafik och resor

Flexlinjen

Flexlinjen är en del av kollektivtrafiken och alla är välkomna att åka med. Flexlinjen kör i begränsade områden och kan komma närmare än annan kollektivtrafik.

Grön färdtjänstbil parkerad vid Eriksbergs kajkant.
Trafik och resor

Färdtjänst

Färdtjänst är en anpassad typ av kollektivtrafik som finns till för dig som har svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Nyheter från förvaltningen för funktionsstöd

Två personer stimulerar sina sinnen i ett sinnesrum med olika färger.

Senaste forskningen som berör sinnen presenteras i Göteborg

2024-04-11

Den senaste forskningen om hur sinnesstimulans kan påverka människor med funktionsnedsättning eller behandla smärta och depression kommer att lyftas fram på en internationell konferens i oktober. Sinn…

Enhetschefen Jessica står i fikarummet och i bakrunden syns två medarbetare.

Chefen som kör med snälltolkning på jobbet

2024-03-21

Hennes medarbetare tittar i smyg och inspireras av hur hon hanterar svåra situationer. Vem är hon, Jessica Kraft, enhetschefen på förvaltningen för funktionsstöd, som har ett stort empatiskt ledarskap…

Personlig assistent ler mot brukare i soffa.

Pernilla bytte sjukhusjobbet till att bli personlig assistent

2024-03-06

INSPIRATIONEN. - Jag har jobbat på sjukhus i 25 år. Men det här ger mer, man kommer nära människor, säger Pernilla Fredriksen om jobbet som personlig assistent hos en kille med funktionsnedsättning.

En person sitter i en soffa och tittar på sin mobil.

Göteborg behöver 400 nya bostäder med särskild service

140 personer väntar idag på att få flytta till ett boende i Göteborg. De kommande fem åren behövs 400 nya BMSS-lägenheter.

Aktiviteter i Göteborgs Stads kalendarium

Tre personer gör gymnastik i en idrottshall.

Aktiviteter för dig med funktionsnedsättning

Blandade aktiviteter för dig med funktionsnedsättning och för anhöriga.

En person står bakom ett ljusdraperi.

Eldorado resurscenter

Här hittar du olika aktiviteter och utbildningar från Eldorado resurscenter.

Teckningar på en vägg.

Öppen ateljé

Välkommen till Axeljén i Axelhuset. Vi skapar tillsammans utifrån olika teman varje vecka.

${loading}