Till sidans huvudinnehåll
Tre personer pratar teckenspråk i ett stort luftigt rum.

Syn- och hörselnedsättning

För dig som har syn- och/eller hörselnedsättning samt funktionsnedsättning som rör röst och tal, finns olika former av hjälp och tjänster som kan underlätta i din vardag.

Beställa tolktjänster

Du som är döv, dövblind, hörselskadad eller har funktionsnedsättning som rör röst och tal, kan beställa tolk hos tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Tolkverksamheten är också till för dig som kommer i kontakt med personer med dessa funktionsnedsättningar.

Teckenspråksforum

Du som är teckenspråkig och vill ha information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till Teckenspråksforum. Även du som är profession och vill veta mer om dövas livsvillkor eller tillgänglighet är välkommen att höra av dig.

Syninstruktör

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. Vi ger dig tips och råd och lär ut strategier för en mer fungerande, självständig och trygg vardag.

Relaterad information

Tre personer kommunicerar utomhus med teckenspråk.
Omsorg och stöd

Hemtjänst för teckenspråkiga

Du som är teckenspråkig och behöver stöd i vardagen i form av hemtjänst eller ledsagning kan ansöka om teckenspråkigt stöd.

Omsorg och stöd

Utbildning för dig som syntolkar vid ledsagning

Att syntolka är att beskriva det som syns men inte hörs. Utan syntolkning är det lätt att en person med synnedsättning går miste om viktig information i vardagliga situationer. Här finns en utbildning för dig som ledsagar personer med synnedsättning. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper om vad syntolkning är.

${loading}