Till sidans huvudinnehåll
Två glada män sitter utomhus på en parkbänk och pratar.

Personlig assistans


Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 66 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen, kan ha rätt till personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och hos Försäkringskassan. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet. När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Så här ansöker du hos kommunen

En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut. Om dina grundläggande behov är över 20 timmar per vecka bedömer Försäkringskassan behovet och fattar beslut.

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor.

Hitta funktionsstödsenhet

Lagar och regler

Läs mer om vilka bestämmelser som styr rätten till personlig assistans.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

Mer information

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du själv hanterar och förvarar dina pengar. Om du behöver hjälp i samband med inköp, kan personalen ge dig muntligt stöd när du själv betalar. Om du behöver stöd med till exempel att personalen lämnar över pengar vid betalning, ska ett fysiskt kvitto lämnas till dig.


Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om personlig assistans, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}