Till sidans huvudinnehåll
Två glada män sitter utomhus på en parkbänk och pratar.

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen, kan ha rätt till personlig assistans.

Hjälp med grundläggande behov innebär hjälp med personlig hygien, att klä på och av sig, att äta och att kommunicera med andra.

Du kan ansöka om personlig assistans både hos kommunen och hos Försäkringskassan. Om det grundläggande behovet överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som fattar beslutet. När du blivit beviljad personlig assistans kan du själv välja vem du vill ha som utförare av assistansen, exempelvis kommunen eller privat utförare.

Så här ansöker du hos kommunen - välj alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst 

Ansök om personlig assistans

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Socialsekreteraren utreder behovet och fattar beslut. Om dina grundläggande behov är över 20 timmar per vecka, bedömer Försäkringskassan behovet och fattar beslut.
Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

Lagar och regler

Läs mer om vilka bestämmelser som styr rätten till personlig assistans.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 

Mer information

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du själv hanterar och förvarar dina pengar. Om du behöver hjälp i samband med inköp, kan personalen ge dig muntligt stöd när du själv betalar. Om du behöver stöd med till exempel att personalen lämnar över pengar vid betalning, ska ett fysiskt kvitto lämnas till dig.


Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om personlig assistans, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}