Till sidans huvudinnehåll
En grön park med personer som cyklar och promenerar.

Personligt stöd

Du som har funktionsnedsättning har rätt till stöd och hjälp för att få vardagen att fungera. Även du som är anhörig till någon med en funktionsnedsättning kan få stöd.

Ansök om personligt stöd

Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om personligt stöd via vår e-tjänst eller en blankett för utskrift.

Boendestöd

Boendestöd är till för att du ska kunna leva ett självständigt liv i ditt hem och för att du ska kunna delta i samhällslivet.

Ledsagning

Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att till exempel kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Du kan beviljas detta antingen i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Personlig assistans

Du som har stora funktionsnedsättningar, är under 65 år och behöver hjälp med dina grundläggande behov för att klara vardagen, kan ha rätt till personlig assistans.

Kontaktperson

En kontaktperson kan fungera som en vän eller medmänniska som hjälper dig att bryta social isolering. Det kan handla om att ta gemensamma promenader, fika tillsammans eller andra aktiviteter och intressen som passar för just er.

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice i hemmet innebär att en avlösare vistas hemma hos en person med funktionsnedsättning för att anhöriga ska få tid till egna aktiviteter.

Fixartjänster för dig under 69 år med funktionsnedsättning

Du som är under 69 år och har en varaktig funktionsnedsättning kan få hjälp med praktiska saker i ditt hem.

Relaterad information

Omsorg och stöd

Trygghetslarm och trygghetskamera

Med trygghetslarm kontaktar du personal vid oförutsedda situationer. Trygghetskameran ger tillsyn dag som natt utan att du blir störd. I bakgrunden finns Trygghetsjouren, dygnet runt, och ser till att du får den hjälp du behöver. Dessa tjänster förmedlas av Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.

En medarbetare från hemtjänsten står på en balkong.
Omsorg och stöd

Hemtjänst

Du som behöver hjälp i din vardag kan ansöka om att få hemtjänst. Du kan få hjälp med din personliga omvårdnad och att värma mat, diska, städa, handla och andra hushållssysslor. All information om hemtjänst och hur du gör för att ansöka finns under Äldre.

Stöd till anhöriga

Du som stödjer eller vårdar en person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen. Här kan du läsa mer om de stöd vi kan erbjuda.

En man i vit skjorta pratar i mobiltelefon.
Omsorg och stöd

God man, förvaltare, förmyndare

En god man eller en förvaltare företräder dig som behöver hjälp med att bevaka dina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Till exempel se till att dina räkningar blir betalda, att du har ett bra boende och att du får de insatser och bidrag från samhället som du har rätt till och behöver.

${loading}