Till sidans huvudinnehåll
Bild på två personers fötter som går på ett övergångsställe.

Ledsagning


Du som har funktionsnedsättning kan få ledsagning för att till exempel kunna delta i fritids- och kulturaktiviteter, besöka vänner eller ta en promenad. Du kan beviljas detta antingen i form av ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL) eller ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Ledsagningen är gratis men du betalar för personliga utgifter i samband med ledsagningen. Det finns regler om vilka omkostnader som kan godkännas för ledsagaren. Din socialsekreterare kan berätta mer om detta.

Så här ansöker du om ledsagning

För att ansöka kontaktar du funktionsstödsenheten där du bor. En socialsekreterare utreder behovet och fattar beslut.

Hitta funktionsstödsenhet

Ledsagning i kollektivtrafiken

Om du behöver hjälp när du ska byta buss, spårvagn eller tåg erbjuder Västtrafik ledsagning.

Västtrafiks ledsagarservice

Lagar och regler

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till ledsagarservice.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Mer information

Rutin för hantering av privata pengar

Huvudregeln är att du själv hanterar och förvarar dina pengar. Om du behöver hjälp i samband med inköp så kan personalen ge dig muntligt stöd när du själv betalar.

Om du behöver stöd med till exempel att personalen lämnar över pengar vid betalning, ska ett fysiskt kvitto lämnas till dig.


Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om ledsagning, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}