Till sidans huvudinnehåll
Händer som arbetar på en dator. Papper och pennor.

Ansök om stöd för dig med funktionsnedsättning


Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om personligt stöd via vår e-tjänst eller en blankett för utskrift.

När du ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor. Under mötet diskuterar du och din socialsekreterare dina behov och socialsekreteraren påbörjar sedan en utredning. Utredningen baseras på den information som socialsekreteraren har fått från dig.

Ibland behövs det även mer information ifrån andra. Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

I samtycke med dig kan socialsekrete­raren i vissa fall begära ut läkarutlåtande eller liknande under­lag ifrån andra myndigheter som du varit i kontakt med, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Du har rätt att läsa utredningen innan beslutet fattas. När beslutet är fattat ska du få information om det så snart som möjligt.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Ansök om stöd via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst

Ansök om stöd

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska inte använda denna e-tjänst. Ta i stället kontakt med en socialsekreterare inom funktionsstöd via telefon.

2) Ansök via socialsekreterare inom funktionsstöd

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver. Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

Kontakta socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om personligt stöd, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}