Till sidans huvudinnehåll
Händer som arbetar på en dator. Papper och pennor.

Ansök om stöd för dig med funktionsnedsättning


Här kan du som har en funktionsnedsättning ansöka om personligt stöd via vår e-tjänst eller en blankett för utskrift.

När du ansökt om stöd kommer du att få träffa en socialsekreterare på funktionsstödsenheten där du bor. Under mötet diskuterar du och din socialsekreterare dina behov och socialsekreteraren påbörjar sedan en utredning. Utredningen baseras på den information som socialsekreteraren har fått från dig.

Ibland behövs det även mer information ifrån andra. Ditt behov av stöd prövas individuellt och hänsyn tas till hela din livssituation.

I samtycke med dig kan socialsekrete­raren i vissa fall begära ut läkarutlåtande eller liknande under­lag ifrån andra myndigheter som du varit i kontakt med, som Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Du har rätt att läsa utredningen innan beslutet fattas. När beslutet är fattat ska du få information om det så snart som möjligt.

Lagar och regler - funktionsnedsättning

Så här gör du

Ansök direkt på webben

Ansök om stöd

Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor om personligt stöd, är du välkommen att kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}