Till sidans huvudinnehåll
Två pojkar med hörlurar.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande och det innebär att tillsynen kan vara olika för olika personer. Individuella lösningar är möjliga.

Du betalar själv för ditt barns matkostnader och aktiviteter i samband med korttidstillsyn.

Ansök om korttidstillsyn via alternativ 1, 2 eller 3

1) Ansök på webben via e-tjänst

Ansök om korttidstillsyn skolungdom över 12 år

Skyddade personuppgifter?

Du som har skyddade personuppgifter ska vara försiktig med att använda denna e-tjänst. Orsaken är att informationen som lämnas i e-tjänsten kan bli en offentlig handling. Det är heller inte möjligt att garantera fullständigt skydd från obehörig insyn. Ta istället kontakt med en socialsekreterare via telefon.

2) Ansök hos en socialsekreterare

Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor. Tillsammans tittar ni på vilket stöd du behöver. Hitta socialsekreterare funktionsstöd 

3) Ansök via blankett

Här kan du ladda ner en blankett som du skriver ut och skickar till förvaltningen för funktionsstöd. Adressen hittar du på blanketten.

Blankett för ansökan om stöd för personer med funktionsnedsättning

När du ansökt om stöd via e-tjänst eller blankett kommer du att få träffa en socialsekreterare inom funktionsstöd i det område där du bor.

Mer information

Läs om vilka bestämmelser som styr rätten till korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

  • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service


Kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor kring korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, är du välkommen att kontakta en socialsekreterare inom funktionsstöd i området där du bor.

${loading}