Till sidans huvudinnehåll
Två personer lagar mat i ett kök.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse innebär att du som har funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför ditt eget hem under en kortare eller längre period. Syftet kan vara att du själv behöver byta miljö och träffa andra, men också att ge anhöriga avkoppling och avlastning.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som har hemmavarande skolungdom över 12 år med funktionsnedsättning kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och under lov.

Relaterad information

Två personer sitter vid en skål med popcorn.
Omsorg och stöd

Stödfamilj

En stödfamilj tar emot ett barn med funktionsnedsättning i sitt hem, exempelvis en helg per månad och en vecka under sommaren. Genom stödfamiljen får barnet miljöombyte och träning i sociala situationer och familjen får fler vuxna som kan ge trygg hjälp.

Uppleva och göra

Lägerverksamhet

Lägerverksamheten arrangerar läger för dig som är barn, ungdom, ung vuxen eller senior. Det finns läger för dig som till exempel har en funktionsnedsättning eller läger för dig som behöver byta miljö. Det finns lägerverksamhet året om.

${loading}