Till sidans huvudinnehåll

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF


Har du en funktionsnedsättning och bor i egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt kan du ansöka om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden.

Vad är kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF?

KBF är ett ekonomiskt stöd för dig som har funktionsnedsättning och därför har särskilda behov som gäller hur din bostad är utformad. Bidraget är inkomstrelaterat och du måste förnya din ansökan varje år. Stadsbyggnadsförvaltningen prövar inte ansökningar om KBF för bostäder som har biståndsprövats av andra förvaltningar inom Göteborgs Stad.

Vem kan få KBF?

KBF är till för dig som har en varaktig funktionsnedsättning och som därför möter svårigheter i din vardag. Grunden är att du har skaffat bostaden för att möta de särskilda krav som funktionsnedsättningen ställer. Det är vanligt att du som söker har behov av en större bostad som bättre svarar mot dina behov. Detta medför oftast en högre kostnad för bostaden. Även andra delar kring bostaden kan vara viktiga och ha betydelse för möjligheten till KBF.
Du kan söka KBF för hyreslägenhet med förstahandskontrakt, bostadsrätt eller villa. KBF är till för dig som är folkbokförd i Göteborg och gäller bara permanenta bostäder.

Du kan ansöka om KBF på två sätt

 1. Du ansöker enklast genom vår e-tjänst. När du ansöker via e-tjänsten så ska du också skicka dina bilagor digitalt. Ansök om kommunalt bostadstillägg 
 2. Om du vill ansöka på pappersblankett så kan du ladda ner blanketten på denna sida. Du kan också kontakta stadsbyggnadsförvaltningen så skickar vi ansökningshandlingen med post.

Handlingar att skicka med i ansökan

Dessa handlingar ska du bifoga i din ansökan om det är första gången som du ansöker om KBF

 • Ett läkarintyg som visar att din funktionsnedsättning bedöms som varaktig och hur den påverkar ditt dagliga liv.
 • Ett intyg från arbetsterapeut som har besökt bostaden och som beskriver din bostad utifrån dina behov.
 • Kopia på hyres- eller köpeavtal på din bostad.
 • Senaste hyresavin eller månadsavgiften.
 • Handlingar som visar alla dina inkomster och bidrag (vid ekonomiskt bistånd bifoga normberäkning för de senaste tre månaderna).
 • Beslut om bostadsbidrag eller bostadstillägg.
 • Översikt över samtliga bankkonton.
 • Din senaste inkomstdeklaration (kontroll- och inkomstuppgifter).
 • Om du har bostadslån ska du skicka med kopior på bankuppgifter, skuld och aktuell räntesats.
 • Beslut om merkostnadsersättning / handikappersättning från Försäkringskassan. Det är viktigt att du bifogar den del av beslut som visar vad du har fått ersättning för och vilka summor.

Om du tillhör en grupp som kan ha rätt till bostadsbidrag eller bostadstillägg kan du inte få besked från stadsbyggnadsförvaltningen om KBF förrän du fått ett beslut av Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Om du gör en återansökan av KBF behöver du bifoga följande handlingar:

 • Handlingar som visar alla dina inkomster och bidrag (vid ekonomiskt bistånd bifoga normberäkning för de senaste tre månaderna).
 • Senaste hyresavin eller månadsavgiften.
 • Beslut om bostadsbidrag eller bostadstillägg.
 • Översikt över samtliga bankkonton.
 • Din senaste inkomstdeklaration (kontroll- och inkomstuppgifter).
 • Om du har bostadslån ska du skicka med kopior på bankuppgifter, skuld och aktuell räntesats.
 • Beslut om merkostnadsersättning / handikappersättning från Försäkringskassan. Det är viktigt att du bifogar den del av beslut som visar vad du har fått ersättning för och vilka summor.

Bor du i bostad med särskild service?

Kontakta din handläggare på förvaltningen för funktionsstöd angående garantibelopp/KBF.
Avgifter och kostnader för service, stöd och vård inom funktionshinder

Är du över 65 år?

Du som är över 65 år kan ansöka om bostadstillägg.
Ansök om bostadstillägg Pensionsmyndigheten

Är ni en barnfamilj?

 Barnfamiljer kan ansöka om bostadsbidrag

Bostadsbidrag till barnfamiljer (forsakringskassan.se)

Är du under 29 år?

Studenter och unga vuxna kan ansöka om bostadsbidrag

Bostadsbidrag till unga (under 29 år) (forsakringskassan.se)

Har du aktivitetsersättning eller sjukersättning?

Då kan du ansöka om bostadstillägg.

Bostadstillägg (forsakringskassan.se)

Kontakta bostadsanpassningsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring kommunalt bostadstillägg, KBF så kan du kontakta bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822082120412,57.70713611102917] }, "properties":{ "title":"Bostadsanpassningsenheten, KBF", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}