Till sidans huvudinnehåll
Stort gult hyreshus bredvid ett villakvarter.

Boenden för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd i ditt boende kan ansöka om Bostad med särskild service. Det kan vara en servicebostad eller gruppbostad, stödet ges utifrån individuella behov.

Gruppbostad

Gruppbostad är en bostad med särskild service. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära behov av stöd och hjälp i vardagen. Gruppbostäder består av ett mindre antal bostäder.

Servicebostad

Servicebostad är en bostad med särskild service och är till för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. En servicebostad består oftast av fler lägenheter jämfört med en gruppbostad.

Kö till anpassad bostad

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF

Har du en funktionsnedsättning och bor i egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt kan du ansöka om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden.

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Illustration av människor i hus som vinkar till varandra.
Bygga, bo och leva hållbart

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder på två olika sätt. T-märkning visar om lägenheten är tillgänglig för en person som använder rollator. TIBB undersöker tillgängligheten i flerbostadshusens gemensamma utrymmen och ger ett underlag för åtgärder.

${loading}