Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen
Stort gult hyreshus bredvid ett villakvarter.

Boenden för dig med funktionsnedsättning

Du som har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd i ditt boende kan ansöka om Bostad med särskild service. Det kan vara en servicebostad eller gruppbostad, stödet ges utifrån individuella behov.

Gruppbostad

Gruppbostad är en bostad med särskild service. Det är ett bostadsalternativ för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort och nära behov av stöd och hjälp i vardagen. Gruppbostäder består av ett mindre antal bostäder.

Servicebostad

Servicebostad är en bostad med särskild service och är till för dig som har en funktionsnedsättning och ett stort behov av stöd och hjälp i vardagen. En servicebostad består oftast av fler lägenheter jämfört med en gruppbostad.

Kö till anpassad bostad

Du som har en funktionsnedsättning och är folkbokförd i Göteborg kan i vissa fall ha möjlighet att ställa dig i kö till en anpassad bostad. För att kunna få stå i kö måste du bli remitterad via sjukvården.

Kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning, KBF

Göteborgs Stad vill underlätta för dig med funktionsnedsättning som vill leva ett självständigt liv i en egen bostad. Om du har en egen hyreslägenhet, villa eller bostadsrätt kan du ansöka om ett särskilt ekonomiskt stöd till bostadskostnaden.

Relaterad information

Bygga, bo och leva hållbart

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden.

Bostadstillägg

Bostadstillägg är pengar du kan få utöver din aktivitetsersättning eller sjukersättning om du har kostnader för ditt boende. Du ansöker hos Försäkringskassan.

Illustration av människor i hus som vinkar till varandra.
Bygga, bo och leva hållbart

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder på två olika sätt. T-märkning visar om lägenheten är tillgänglig för en person som använder rollator. TIBB undersöker tillgängligheten i flerbostadshusens gemensamma utrymmen och ger ett underlag för åtgärder.

${loading}