Till sidans huvudinnehåll
Flera stora bostadshus på en höjd.

Avgifter och kostnader för boende enligt socialtjänstlagen


Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Korttidsboende (SoL)

Avgiften för vård och omsorg i korttidsboende är 2 359 kronor i månaden.

Utöver detta betalar du också för mat, högst 4 339 kronor per månad och boendeavgift 2 423 kronor per månad.

Läs mer om avgifter och kostnader

Avgiften justeras utifrån prisbasbeloppet som regeringen tar beslut om varje år.

Broschyr om avgifter för stöd och service inom funktionsstöd

Oftast skickar kommunen fakturan till den som bor på boendet. Det går också att få fakturan skickad till en annan mottagare. Kontakta avgiftshandläggaren inom förvaltningen för funktionsstöd om du vill ändra fakturaadress. Namnet på avgiftshandläggaren står på din faktura. Det går också att betala med autogiro .

Du kan söka bostadstillägg (BTP) hos Försäkringskassan (eller Pensionsmyndigheten om du är 65 år och äldre)för din hyra/boendeavgift.

Ansök om bostadstillägg hos Försäkringskassan

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd hos Pensionsmyndigheten

Kontakta funktionsstödsenhet

Har du synpunkter eller frågor kring avgifter och kostnader för boende, är du välkommen att kontakta funktionsstödsenheten där du bor.

${loading}