Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Två personer i rullstol på väg till kulturkalaset.

Avgifter och kostnader för service, stöd och vård inom funktionshinder

Här hittar du information om olika avgifter och kostnader för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hemtjänsten kostar beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du betalar rätt avgift.

Avgifter och kostnader för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatser till enskilda personer som sker enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är i huvudsak kostnadsfria. Kommunen får endast ta ut skälig avgift för bostaden (hyra) och för måltider som serveras i anslutning till verksamhet, till exempel vid daglig verksamhet eller korttidsvistelse.

Avgifter och kostnader för boende enligt socialtjänstlagen

Det är vilken hjälp du får och vilken typ av boende du har som avgör hur mycket du ska betala. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler, så att du får rätt avgift utifrån dina ekonomiska förutsättningar.

Maxtaxa och hur din avgift beräknas

Din kostnad som tas ut för hemtjänst och korttidsboende beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får. Vi gör en beräkning just för dig och stämmer av med statliga och kommunala regler.

Anmäl ändrad inkomst – funktionsstöd

Du som har fått beslut om till exempel bostad med särskild service, får en gång om året redovisa dina inkomster. Detta gör du för att säkerställa att du betalar rätt avgift. Du kan anmäla ändrad inkomst direkt här på webbplatsen.
${loading}