Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Har du behov av akut hjälp?


Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Socialtjänst

I varje stadsområde finns ett socialkontor som erbjuder olika typer av socialt stöd och service till barn och ungdomar, familjer, personer med missbruksproblem och personer med en funktionsnedsättning samt utreder rätten till försörjningsstöd (socialbidrag). Socialjouren är socialtjänstens jourverksamhet efter kontorstid. De har öppet dygnet runt, årets alla dagar.

Hitta ditt närmaste socialkontor här

Socialjouren

Socialjouren ger akut hjälp på kvällar, nätter och helger när socialkontoren är stängda. Du ska i första hand vända till socialkontoret i ditt stadsområde, men om du är i behov av akut hjälp efter kontorstid så kan du kontakta socialjouren. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa. Socialjouren kan även hjälpa dig som är på tillfälligt besök i Göteborg från en annan kommun eller annat land.

Vänd dig till socialjouren om du:

  • Misstänker att barn eller ungdomar far illa
  • Är utsatt för våld och behöver hjälp med råd och stöd eller skyddat boende
  • Har problem med missbruk eller är anhörig till någon med missbruk
  • Är i akut behov av boende med stöd
  • Är i akut behov av ekonomiskt stöd

Kontakta socialjouren

Stöd- och kriscentrum för barn och unga

Ibland kan det hända jobbiga saker som gör att du mår dåligt eller är rädd. Du kanske har problem hemma med vuxna som bråkar, dricker för mycket alkohol eller tar droger.
Här får du information om vart du kan vända dig för att få hjälp och någon att prata med.

SOS Alarm 112

112 ringer du till om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

sosalarm.se

Sjukvårdsrådgivningen

Till sjukvårdsrådgivningen ringer du på 1177. Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

1177, Vårdguiden

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt. Är du under 18 år kan du vända till dig till akutmottagningen på BUP, barn och ungdomspsykiatrin.

Akutmottagning, barn- och ungdomspsykiatri

Information vid olyckor och kriser

113 13 är ett informationsnummer dit du kan ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Information vid olyckor och kriser 113 13

BRIS, Barnens hjälptelefon

Till BRIS kan alla under 18 år ringa, mejla eller chatta med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ingen kan se att det är du som ringer eller att du har ringt. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om.

BRIS - Barnens Rätt i Samhället

Jourhavande kompis - Röda korset

Jourhavande kompis är Röda korsets chattjouren för alla upp till 25 år. Du som chattar är anonym och det är du som bestämmer vad du vill prata om.

Jourhavandekompis.se

BRIS Vuxentelefon - Om barn

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd samt information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Varje samtal besvaras av en erfaren person på BRIS och du kan självklart vara anonym.

BRIS Vuxentelefon - Om barn

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen

Stödcentrum för brottsutsatta

Stödcentrum för brottsutsatta finns till för dig som bor i Göteborg och som har blivit utsatt för brott. Det kan vara till exempel rån, misshandel, våldtäkt, olaga hot, stöld eller ofredande. Det kostar inget att komma till oss och vi har tystnadsplikt. Vill du så får du vara anonym.

Stödcentrum för brottsutsatta

UMO, din ungdomsmottagning på nätet

På ungdomsmottagningen på nätet kan du också läsa om var man kan söka hjälp.

UMO.se

Våldsbejakande extremism

Du som är orolig för att en anhörig ska dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse eller kanske resa för att strida med våldsbejakande grupperingar kan kontakta socialkontoret i ditt stadsområde om du vill ha råd och hjälp. 
Här kan du läsa mer om hur Göteborgs Stad arbetar förebyggande mot våldsbejakande extremism


Socialjouren

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger. Det kan handla om våld, missbruk, boende eller om du misstänker att någon far illa.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 87 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Stora Badhusgatan 14

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.957741773916002,57.704538654969745] }, "properties":{ "title":"Socialjouren", "content":"Stora Badhusgatan 14" } }]

Postadress

Box 5293
402 25 Göteborg

Fax
031-367 96 74

Öppettider

Vid akutsituation ring alltid 112

Är du i en situation där det är fara för någons liv, ring alltid SOS Alarm på telefonnummer 112.
${loading}