Till sidans huvudinnehåll
Pojke som blåser upp en ballong

Hjälp till barn och unga

Här kan du som är barn, ungdom eller anhörig läsa om olika problem och diagnoser, var du kan få hjälp och stöd om du inte mår bra och vart du ska vända dig i en akut situation.

Hjälp till barn och unga som mår dåligt

Alla kan må dåligt ibland. Ibland känner man sig utanför, har många svåra val att göra, är med om en olycka eller utsätts för ett brott. Här kan du läsa mer om vart du som barn, ungdom eller anhörig kan vända dig för att få hjälp och stöd.

Har du behov av akut hjälp?

Här finns information om vart du kan vända dig om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Alkohol och droger

Vill du sluta missbruka droger eller lever du i en familj där någon missbrukar? Här kan du som är ung läsa om olika verksamheter där du kan få hjälp.

Psykisk sjuk förälder

Har du en förälder som har en psykisk sjukdom? Det är viktigt att veta att det inte är ditt fel att din förälder är sjuk och att det finns stöd att få.

Övergrepp och våld

Som barn har du rätt att slippa bli utsatt för våld eller övergrepp. Om du råkat ut för det ska du alltid anmäla till polisen. Det finns också annat stöd att få.

Mini-Maria

Använder du droger och försökt sluta men inte lyckats? Kanske är du orolig för att du har tagit skada av droger? Kanske är du orolig för någon i din närhet som missbrukar? Det finns hjälp att få på Mini-Maria. Du kan komma själv eller tillsammans med någon du känner.

Hitta fältgrupper

Fältgrupperna i Göteborg arbetar med uppsökande och socialt förebyggande arbete bland ungdomar. Fältgrupperna finns där ungdomarna vistas och samtalar med dem och ger råd och stöd för att skapa en trygg miljö för dem.

Relaterad information

Hedersrelaterat våld och förtryck

Lever du eller någon i din närhet med hedersrelaterat våld och förtryck och behöver stöd och hjälp? Här hittar du information om vart du kan vända dig.

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) erbjuder specialistvård för dig som är upp till 18 år och har psykiatriska svårigheter.

Ungdomsmottagningen i Göteborg

Ungdomsmottagningarna i Göteborg är öppna för alla mellan 13 och 24 år och är gratis att besöka. På ungdomsmottagningarna kan du prata om exempelvis relationen till familjen, preventivmedel, kärlek och sex. All personal har tystnadsplikt.

${loading}