Till sidans huvudinnehåll
Fyra personer på promenad som stannat och tittar på utsikten över stadskärnan.

Det här stödet kan du få


Om du eller din närstående inte längre klarar av vardagen har du rätt att få hjälp. Det finns flera olika former av stöd du kan ansöka om beroende på din situation.

Det finns olika typer av stöd och hjälp du kan få av äldreomsorgen. Vissa kräver ett biståndsbeslut från en socialsekreterare och andra inte. Alla oavsett ålder kan besöka våra öppna verksamheter, som till exempel våra mötesplatser. Du behöver inte ansöka eller ha ett beslut för att besöka dessa - de är öppna för alla. 

Du som stödjer eller vårdar en äldre person kan också ansöka om olika former av stöd. Det kan vara ekonomiskt stöd eller olika former av avlastning i hemmet eller på korttidsboende. 

Stöd till anhöriga

Hjälp i hemmet

Behöver du hjälp i hemmet för att klara vardagen kan du ansöka om stöd. Du kan till exempel få hemtjänst, bostadsanpassning eller teknikstöd i hemmet som trygghetslarm. 

Hemtjänst

När du behöver stöd i vardagen kan du, oavsett ålder, ansöka om hemtjänst. Vi hjälper dig med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Hemtjänst 

Teknikstöd i hemmet

I paketet "Teknikstöd i hemmet" erbjuder vi trygghetslarm och trygghetskamera.

  • Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet för dig i ditt hem och används om du blivit hastigt sjuk, har ramlat eller behöver ha hjälp av någon annan anledning
  • Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera för dig som behöver tillsyn utan att bli störd

Teknikstöd i hemmet

Stöd från syninstruktörer

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. De kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt.

Syninstruktör

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden.

Bostadsanpassning

Få färdig mat hemlevererad

Den som har svårt att laga sin mat själv kan ansöka om att få middagsmat levererad hem till bostaden. Det är en socialsekreteraren som bedömer ditt behov av att få maten levererad hem.

Få färdig mat hemlevererad

Fixartjänst från att du fyllt 69 år

Från att du är 69 år kan du få hjälp av fixartjänst att till exempel byta gardiner eller glödlampor i taket. Tjänsten är gratis och du behöver inte ha ett biståndsbeslut för att beställa fixartjänst. Vi vill med fixartjänst öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor.

Fixartjänst

Mötesplatser

På våra mötesplatser har du möjlighet att umgås med andra och delta i aktiviteter, utifrån dina önskemål och förutsättningar. Du kan ta del av allt från föreläsningar och musikunderhållning till aktivitetsgrupper och andra sociala sammanhang. Du har också möjlighet att vara med och påverka utbudet.

Hitta mötesplatser för seniorer

Dagverksamhet för social samvaro eller avlastning

Dagverksamhet finns för dig som lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut av en socialsekreterare. Dagverksamheten kan också ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning.

Hitta dagverksamhet

Vård- och omsorgsboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte kan bo hemma kan du ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende (tidigare äldreboende). I Göteborg finns cirka 65 vård- och omsorgsboenden, både privata och kommunala. Du bor i en egen lägenhet och delar gemensamma utrymmen med de andra hyresgästerna. Våra medarbetare finns på plats dygnet runt.

På en korttidsplats får du istället vård och omsorg under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse där du har stort behov av stöd och omsorg i din vardag som du inte kan få hemma.

Vård- och omsorgsboende

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård (tidigare kallad hemsjukvård) är den hälso- och sjukvård du kan få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Kommunal hälso- och sjukvård

Seniorboende och trygghetsboende

Är du 55 år eller äldre kan du söka seniorboende. Det är vanliga lägenheter med god tillgänglighet, låga trösklar och rymliga badrum. Seniorboenden ligger ofta i markplan eller har hiss.

När du är 70 år eller äldre kan du ansöka om trygghetsboende. Du bor då i en vanlig lägenhet och sköter om ditt eget hem. Skillnaden är att det finns gemensamma utrymmen för samvaro och hobby samt en trygghetsvärd.

Trygghetsboende och andra bostäder för seniorer

Vill du ändra ett biståndsbeslut?

Om du får stöd som kräver ett biståndsbeslut och vill ändra det ska du kontakta din socialsekreterare. Det kan till exempel vara om du vill ändra antalet timmar du får hjälp.

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Överklaga beslut

Kontakta en socialsekreterare

Har du synpunkter eller frågor om dina rättigheter inom äldreomsorgen kan du kontakta en socialsekreterare i området där du bor.

Relaterad information

Man formar ett hjärta med sina händer.
Omsorg och stöd

Stöd för anhöriga till äldre

Du som stödjer eller vårdar en äldre person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen.

Kvinna tittar i sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

En vägvisare för äldre från Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se)

${loading}