Till sidans huvudinnehåll
Två personer som håller varandras hand

Det här stödet kan du få


Det finns många olika former av aktiviteter, stöd och hjälp för dig eller din närstående. En del är gratis och kräver inget biståndsbeslut. En del stöd behöver du ansöka om och då får du prata om dina behov med en socialsekreterare. Under samtalet får du råd om vilka olika stöd som finns.

Gratis aktiviteter och stöd

Mötesplatser

På våra mötesplatser har du möjlighet att umgås med andra och delta i aktiviteter, utifrån dina önskemål och förutsättningar. Du kan ta del av allt från föreläsningar och musikunderhållning till aktivitetsgrupper och andra sociala sammanhang. Du har också möjlighet att vara med och påverka utbudet.

Hitta mötesplatser för seniorer

Stöd från syninstruktörer

Du som har en synnedsättning kan vända dig till syninstruktörerna. De kommer hem till dig och ger dig råd och tips för att din vardag ska fungera så bra som möjligt. Det är kostnadsfritt och du behöver varken ansöka om stödet eller ha en remiss för att få det.

Syninstruktör

Fixartjänst från att du fyllt 69 år

Från att du är 69 år kan du få hjälp av fixartjänst att till exempel byta gardiner eller glödlampor i taket. Tjänsten är gratis och du behöver inte ha ett biståndsbeslut för att beställa fixartjänst. Vi vill med fixartjänst öka tryggheten i hemmet och förebygga fallolyckor.

Fixartjänst

Hälsorådgivning

Det finns flera ställen runt om i Göteborg som erbjuder hälsofrämjande aktiviteter samt inspiration, stöd och information för en bättre hälsa. Här finns kurser, föreläsningar, gruppträning och sociala aktiviteter. Allt är kostnadsfritt.

Hitta hälsorådgivning

Seniorboende och trygghetsboende

Är du 55 år eller äldre kan du söka seniorboende. Det är vanliga lägenheter med god tillgänglighet, låga trösklar och rymliga badrum. Seniorboenden ligger ofta i markplan eller har hiss.

När du är 70 år eller äldre kan du ansöka om trygghetsboende. Du bor då i en vanlig lägenhet och sköter om ditt eget hem. Skillnaden är att det finns gemensamma utrymmen för samvaro och hobby samt en trygghetsvärd.

Trygghetsboende och andra bostäder för seniorer

Stöd du måste ansöka om

Dagverksamhet för social samvaro eller avlastning

Dagverksamhet finns för dig som lever med en demenssjukdom, har haft stroke eller har behov av social samvaro. För att delta i en dagverksamhet behövs ett beslut av en socialsekreterare. Dagverksamheten kan också ge dig som vårdar en närstående i hemmet en viktig avlastning.

Hitta dagverksamhet

Hemtjänst

När du behöver stöd i vardagen kan du, oavsett ålder, ansöka om hemtjänst. Vi hjälper dig med till exempel personlig hygien, aktiviteter och hushållssysslor som städ och tvätt. Du bestämmer tillsammans med hemtjänsten vad som ska göras, när och hur du ska få hjälp.

Hemtjänst

Teknikstöd i hemmet

I paketet "Teknikstöd i hemmet" erbjuder vi trygghetslarm och trygghetskamera.

  • Trygghetslarmet är till för att skapa trygghet för dig i ditt hem och används om du blivit hastigt sjuk, har ramlat eller behöver ha hjälp av någon annan anledning
  • Trygghetskamera är tillsyn via webbkamera för dig som behöver tillsyn utan att bli störd

Teknikstöd i hemmet

Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som riktar sig till dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. För bidraget kan du anpassa bostaden. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova, sköta hygien, laga mat, äta och ta dig in och ur bostaden.

Bostadsanpassning

Få färdig mat hemlevererad

Den som har svårt att laga sin mat själv kan ansöka om att få middagsmat levererad hem till bostaden. Det är en socialsekreteraren som bedömer ditt behov av att få maten levererad hem.

Få färdig mat hemlevererad

Vård- och omsorgsboende

När dina behov av vård och omsorg är så stora att du inte kan bo hemma och du behöver hjälp större delen av dygnet kan du ansöka om att flytta till ett vård- och omsorgsboende (tidigare äldreboende). I Göteborg finns cirka 60 vård- och omsorgsboenden, både privata och kommunala. Du bor i en egen lägenhet och delar gemensamma utrymmen med de andra hyresgästerna. Våra medarbetare finns på plats dygnet runt.

På en korttidsplats får du istället vård och omsorg under en begränsad tid. Det kan vara efter en sjukhusvistelse där du har stort behov av stöd och omsorg i din vardag som du inte kan få hemma.

Vård- och omsorgsboende

Kommunal hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård, tidigare kallad hemsjukvård, är den hälso- och sjukvård du kan få om du har svårt att ta dig till din vårdcentral eller om du behöver hälso- och sjukvård flera gånger i veckan. Du kan få vård dygnet runt i ditt eget hem, på ditt vård- och omsorgsboende eller på ditt boende för personer med funktionsnedsättning.

Det är hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få kommunal primärvård. Ta kontakt med den kommunala hälso- och sjukvården och be om en första bedömning.

Kommunal hälso- och sjukvård

Anhörigstöd

Även du som stödjer eller vårdare en äldre person kan få olika former av stöd genom att den du stödjer eller vårdar ansöker om stöd. Exempelvis olika typer av avlastning om du behöver tid till egna aktiviteter eller hemvårdsbidrag som är ett ekonomiskt stöd.

Stöd till anhöriga

Vill du ändra ett biståndsbeslut?

Om du får stöd som kräver ett biståndsbeslut och vill ändra det ska du kontakta din socialsekreterare. Det kan till exempel vara om dina behov har förändrats. 

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga det.

Överklaga beslut

Kontakta en socialsekreterare inom äldreomsorgen

Har du synpunkter eller frågor om dina rättigheter inom äldreomsorgen kan du kontakta en socialsekreterare i området där du bor.

Relaterad information

Man formar ett hjärta med sina händer.
Omsorg och stöd

Stöd för anhöriga till äldre

Du som stödjer eller vårdar en äldre person i din närhet kan få eller ansöka om olika former av stöd av kommunen.

Kvinna tittar i sin läsplatta.

Din rätt till vård och omsorg

En vägvisare för äldre från Socialstyrelsen (socialstyrelsen.se)

${loading}