Yta av asfalt och sand med bland annat klätterlek och lekval.
Foto: Peter Svenson

Plikta - Slottsskogen (lekplats 444)

Plikta är Göteborgs första utflyktslekplats. En utflyktslekplats kännetecknas av en spännande, fantasifull miljö som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och möten. Precis som alla andra lekplatser, är Plikta öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Personal på plats: Plikta Aktivitetspark är den bemannade verksamheten på Plikta lekplats. Personalen är behjälplig med frågor, lånar ut cyklar, spel och lekredskap samt ordnar fritidsaktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 9–14 år. 

Mer information om parkleken och vilka teman som aktiviteterna följer. 

Redskap: Rutschkanor (1 lång, 2 korta och en 25 meter lång tubrutschkana), gungdjur av olika sorter och en gungbil, 2 olika karuseller som du får igång med egen motorik, 1 karusell anpassad för rullstol, 1 spark-karusell för stående, tre olika slags klätterleksredskap, en bygglek och klätterställning i kombination med sandlek, bakbord som du kommer fram till med rullstol, vattenlek (avstängd under årets kalla månader), gungbräda och gunglek, hopplekredskap med ljudkuddar, studsmattor, balansgång, hoppskivor, ljudlek med parabol-reflektor, kompisgungor som är delvis tillgänglighetsanpassade, gungställning med vanliga gungor och barngungor, gungstol som är fysiskt tillgänglighetsanpassad*, en femton meter lång blåmålad val i trä att klättra på och i, stugby med små lekstugor, tåg. 

Övrigt: På Plikta finns även Kingspelplan, boulebana, schackbord, utegym, pingisbord, basketplan, fotbollsplan, grillar, fikaplatser och utspridda sittplatser på lekplatsen.

Tillgänglighet

Hela Plikta är uppbyggt i nivåskillnader men där finns gångar som gör det möjligt att ta sig fram över hela lekplatsen med rullstol. Under de flesta av lekredskapen ligger gummiasfalt eller bark. Det finns även olika redskap som är specifikt anpassade för personer som har en fysisk funktionsnedsättning: gungstol, bakbord, karusell, kompisgunga. 

Belysning: Det finns tre belysningsmaster inne på lekplatsområdet som är tända fram till klockan 22.00. Därefter är belysningen på gångvägarna runt och genom Plikta tända. 

Närmaste hållplats: Linnéplatsen, Botaniska Trädgården eller Majvallen

Till webbplats för Plikta - Slottsskogen (lekplats 444)

Kontaktuppgifter

Telefon

Telefon
031-365 00 00(Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Funktioner

Hitta lekplatser

Hittar du inte vad du letar efter? Till Hitta lekplatser

Om lekplatser i Göteborgs Stad
Om du har synpunkter på eller frågor om hur vi sköter lekplatserna, kontakta Göteborgs Stad genom att ringa 031-3650000 eller genom att fylla i det här formuläret. Skriv in lekplatsens nummer som står i parentesen. 

Appen Lekplatsen