Till sidans huvudinnehåll
Sannaparkens arboretum med träd och träfils på marken

Sannaparkens arboretum


Ett arboretum (latin för trädsamling) är en samlad plantering av träd och/eller buskar där olika trädslag presenteras och bevaras. I arboretet kan du som besökare, på samma plats, se och lära dig om trädsorter från hela världen.

I Sannaparken har ett flertal olika arter av både löv- och barrträd samlats för att skapa ett lärande uterum och en mötesplats för göteborgare. Dessutom är det ett sätt att testa nya arter för att se vad som fungerar i stadsmiljö i ett förändrat klimat med mer regn, vind och torka. Under de första åren kommer det ske löpande planteringar, både för att ersätta träd som eventuellt inte överlever och för att vissa träd kräver skugga från redan etablerade träd för att överleva. Efterhand kommer också undervegetation och buskar att tillkomma.

Arboretet når sitt mogna stadie på 2030-talet, vilket är tio till femton år efter plantering. Då kommer det finnas fyra skikt av trädkronor i höjdled med de lägsta träden på cirka tre meters höjd och de högsta uppåt trettio meter. Tiden fram till dess kommer vara full av naturliga förändringar när vissa arter växer fortare än andra och då skuggar ut delar av arboretet.

Botaniska skyltar

När du tittar närmare på träden kan du förhoppningsvis hitta små botaniska skyltar. På skylten finns information om familj, art och eventuellt sortnamn. Även ursprungsområde står att läsa om ett sådant finns tillgängligt.


Öppet för alla

Sannaparkens arboretum är helt öppen för allmänheten och du får röra dig fritt i området så länge det görs med försiktighet och med omtanke om träden. Undvik att klättra i träden och bryt inte av grenar, blad och blommor. Du är däremot välkommen att plocka kottar och blad från marken, känna på stammar, blad och lukta på blommorna.

Smart teknik underlättar trädens första år

Sannaparkens arboretum testar även ny teknik. När träd planteras sker en så kallad etableringsbevattning de första tre åren. Här kommer modern teknik göra att vatten och personella resurser används optimalt efter behov i stället för fasta bevattningsintervaller. Fuktsensorer i marken berättar när träden behöver vattnas och träflisen runt träden håller fukten. Nere i flisen är det nämligen fortfarande fuktigt även om det inte har regnat eller vattnats på två månader.

En annan teknisk mätningsfiness finns uppe i träden. Det ser ut som ett sensorlarm men känner av trädens tillväxt. Data som skapas erbjuds vidare till andra som arbetar med samma frågor. Detta sker bland annat genom ett samarbete med Hållbara Smarta Parker och Lantbruksuniversitetet i Alnarp som hjälper till att tolka data som samlas in.

Kontakta stadsmiljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om Sannaparkens arboretum så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}