Till sidans huvudinnehåll

Tillgänglig trafik


Kollektivtrafiken stödjer alla att självständigt kunna förflytta sig i samhället. Allmän kollektivtrafik i Göteborg består av spårvagnar, bussar, båtar och tåg. Större delen av kollektivtrafiken och de största hållplatserna är tillgängliga i Göteborg.

Stadens arbete med en tillgänglig kollektivtrafik leder till förbättringar för samtliga resenä­rer, det gäller exempelvis mer lättillgänglig information eller fysiska åtgärder som underlättar av- och påstigning. Ett annat exempel är destinations- och hållplatsutrop vilket även har gjort Göteborgs kollektivtrafik mer attraktiv för turister.

Kollektivtrafik och övrig hjälp

Flexlinjen

Flexlinjen är bussar som kan användas av alla och är anropsstyrd. De kör i begränsade områden och kan komma närmare målet än annan allmän kollektivtrafik.

Flexlinjen

Färdtjänst

För personer med funktionsnedsättning som inte kan resa på egen hand finns en särskild ordnad kollektivtrafik, färdtjänst.

Färdtjänst

Reseplaneraren

Via Västtrafiks reseplanerare går det att söka sin resa med indivi­duella tillgänglighetskrav, till exempel om plats behövs för rullstol och inre hållplatsutrop.

Ledsagning

Kostnadsfri personlig ledsagning erbjuds när du reser med Västtrafik. Ledsagning kan beställas av alla resenärer som behöver denna service. Ledsagarservice finns tillgänglig för alla Västtrafiks avgångar/ankomster på stationer/terminaler. Som resenär får du ha med dig max 20 kg bagage utöver utrustning som till exempel rullstol. Tänk på att beställa tjänsten minst en timma före avgång.

Mer om ledsagning hos Västtrafik

Göteborgs Centralstation

Göteborgs Centralstation är tillgänglig för alla. På stationens webbplats finns information om exempelvis ledstråk, ledsagning och mötesplatser.

Göteborgs Centralstation erbjuder stationsledsagning som gör resan enklare för personer med funktionsnedsättning. De erbjuder en ledsagare som möter upp dig vid en särskild mötesplats och hjälper dig på tågstationen samt hjälper till och från tåget. Stationsledsagning

Resor och transporter till Landvetter

Idag är samtliga 12 flygbussar tillgängliga. Flygbussarnas webbplats.

Resor och transporter i skärgården

För personer med funktionsnedsättning av olika slag fungerar det som regel bra att resa med båtarna. Alla skärgårdsbåtar har landgångar anpassade för rullstol och vid behov höj- och sänkbara speciallandgångar som delar av lutningen. En del bryggor är utrustade med flytbryggor som gör att bryggan och båten får samma nivå.

Styrsöbolagets information om resor och transporter i skärgården.

Flexlinjen Styrsö – Donsö

På Donsö och Styrsö finns en anropsstyrd kollektivtrafik som kallas Flexlinjen Styrsö-Donsö och som i praktiken är en liten buss. Denna kör alla helgfria vardagar från klockan 08.15 till 17.15. Sista turen avgår klockan 16.45. För att resa ringer du och bokar plats ombord. Bussen kör bara dit någon har bokat på- eller avstigning. Västtrafiks priser och kort gäller på Flexlinjen och det går inte att betala kontant till föraren.

Flexlinjen Styrsö-Donsö

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglig trafik kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}