Till sidans huvudinnehåll
En kvinna i rullstol kommer ut ur en hiss samtidigt som en annan person går ner för trappan bredvid hissen.

Fysisk tillgänglighet

Alla ska i så hög utsträckning som möjligt kunna använda ordinarie transporter, bostäder, serviceinrättningar och tjänster. Därför arbetar staden med att minska på särlösningar för personer med funktionsnedsättningar.

Om fysisk tillgänglighet

Enligt FN-konventionen ska personer med funktionsnedsättning ha tillgång till den fysiska miljön, transporter, information och kommunikation på lika villkor som andra.

Hur tillgängliga är olika platser i Göteborg?

För att alla ska kunna utnyttja Göteborgs Stads tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, parker, gator, torg och information är utformade så att det fungerar för alla.

Tillgängliga bostäder

Göteborgs Stad inventerar tillgängligheten i och runt bostäder och tar fram underlag för åtgärder.

Tillgänglig trafik

Kollektivtrafiken stödjer alla att självständigt kunna förflytta sig i samhället. Allmän kollektivtrafik i Göteborg består av spårvagnar, bussar, båtar och tåg. Större delen av kollektivtrafiken och de största hållplatserna är tillgängliga i Göteborg.

Anmäl enkelt avhjälpta hinder

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute på stan eller i publika lokaler? Du kan tipsa kommunen om felbyggda saker och bristande tillgänglighet via appen Anmäl Hinder. Det är viktigt att vi hjälps åt så att staden kan funka för alla.
${loading}