Till sidans huvudinnehåll

Stödmaterial och resurser


Här hittar du stödmaterial och länkar som kan vara till hjälp i ditt arbete mot främlingsfientlighet och rasism.

Stödmaterial i kontroversiella frågor

Grundskoleförvaltningen har tagit fram ett material med syfte att ge pedagoger och annan personal ett stöd i hur man kan arbeta med samt bemöta frågor som kan upplevas som känsliga frågor som har koppling till diskriminering samt extremistiska åsikter.

Materialet hittar du på Läkarakademin och det består av:

  • En introduktion i tänkesättet kring det icke-dömande samtalet och exempel på vilka ord man bör undvika och vilka typer av frågeställningar som är lämpliga i kontexten.
  • En del kring hur man kan lägga uppundervisning kring mänskliga rättigheter där eleverna uppmuntras till reflektion, analys, samt till att skapa en djupare förståelse av vad de mänskliga rättigheterna är.

Stödmaterial i arbetet mot rasism och främlingsfientlighet

Grundskoleförvaltningen har i samverkan med Göteborgsregionen tagit fram ett material som stöttar i arbetet med rasism och främlingsfientlighet. Till detta finns även filmade vittnesmål.

Materialet hittar du på Lärarakademin och det består av:

  • Kunskapsfördjupning för hela skolans personal
  • Lektionsupplägg som kan bidra till ökad elevdelaktighet
  • Filmer med diskussionsfrågor

Stöd kring arbetet med kulturell mångfald

Grundskoleförvaltningen har ingått ett partnerskap med verksamheten ”Världen finns här”.

  • Världen finns här samordnar lärande möten mellan elever inom grundskola/gymnasieskola och vuxna som studerar på sfi.
  • Genom dessa möten får barn och unga möta världen i sina klassrum och utveckla kunskaper kopplade till läro- och kursplaner.
  • Lektionsuppläggen genomförs i samarbete med lärare i SFI. Målgrupp 1–9.

Materialet hittar du här.

Under samma himmel – en interreligiös kurs för goda samtal i skolan

Under samma himmel är en interreligiös och interkulturell kurs som hålls för högstadieelever för att skapa goda relationer i skolan. Kursen pågår under en termin. Under kursen möter eleverna unga vuxna med olika religiös bakgrund och lyssnar till berättelser ur deras liv. I lyssnandet och bearbetningen av berättelserna får eleverna hjälp att urskilja vad som skiljer och förenar dem med andra, samt reflektera över hur de kan skapa goda relationer och på det viset mogna i ansvar för varandra.

Syftet med Under samma himmel är att utifrån FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, arbeta långsiktigt mot alla former av förtryck, för ökad förståelse människor emellan och ett bättre klimat på skolorna.

Judiska församlingen erbjuder två program till skolor

Berättargruppen EDUT erbjuder skolor kostnadsfria, personliga vittnesmål från Förintelsen anpassade för skolungdomar. Det personliga vittnesmålet framförs av första, andra och tredje generationens överlevande.

Studiebesök i Göteborgs stora Synagoga. Kostnadsfria studiebesök med guide sker efter förfrågan, från årskurs 5 och uppåt. Guiden vägleder gruppen genom judendom, judar i Sverige och judisk historia.

När rösterna tystnar

Filmen När rösterna tystnar har producerats av Riksorganisationen för fortbildning om Förintelsen. Ett utbildningspaket har tagits fram för högstadiet och gymnasiet. Förutom filmen innehåller utbildningspaketet pedagogiskt material i form av en lärarhandledning och en trailer. Lärarhandledningen innehåller fördjupnings- och inläsningstexter och det finns även fem temadelar att välja.

Ta del av kulturförvaltningens utbud i KuBo

KuBo är en digital plattform och bokningssida med kulturutbud för förskolor, grundskolor och gymnasier i Göteborg. Här finns ett brett och kvalitativt utbud av kulturaktiviteter och förutom dans, musik, teater och skolbio, pedagogiska museilektioner och utställningar. Genom stöd från Levande historia har ett större utbud kunnat erbjudas med angelägen tematik som kan användas som ett komplement i undervisningen kring frågor om mänskliga rättigheter och demokratifrågor. I samband med visningar bjuds en relevant person in för ett reflekterande samtal eller guidning eller så finns en lärarhandledning att tillgå

Allt utbud är kostnadsfritt för Göteborgs kommunala förskolor och grundskolor. För fristående förskolor, grundskolor samt alla gymnasier är utbudet för dans, musik och teater och Skolbio subventionerat, resterande utbud är kostnadsfritt för samtliga skolformer. 

Sedan våren 2023 kan museilektioner från museer och konsthallar, skolbiovisningar samt scenkonstföreställningar bokas via KuBo. När Levande Historia subventionerar utbudet är det kostnadsfritt även för fristående skolor.

Forum för levande historia

Forum för levande historia är en myndighet med uppdrag att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Kunskap om historien bidrar till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop.

Forum för levande historia producerar utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. På deras hemsida hittar du som jobbar i skolan material för din undervisning, workshops för skolklasser, kompetensutveckling för dig som pedagog och mycket annat.

SKMA – Svenska kommittén mot antisemitism

SKMA är en religiöst och politiskt obunden organisation som förebygger och motverkar antisemitism och rasism. Sedan början av 1990-talet anordnar SKMA regelbundna utbildningar och kurser om antisemitism och andra former av rasism, liksom kring nazism och Förintelsen. I utbildningarna medverkar några av landets ledande forskare, experter och pedagoger inom området.

Sveriges museum om Förintelsen

Regeringen har beslutat att inrätta ett museum om Förintelsen. Museet ska bevara och föra vidare minnet och fördjupa kunskap om Förintelsen och nå hela Sverige. I juni 2023 öppnade den första utställningen, Sju liv, i museets tillfälliga lokaler på Torsgatan 19 i Stockholm. Sju liv bygger på sju personer som är ögonvittnen till Förintelsen och nazisternas brott. Med utgångspunkt i sju levnadsöden får besökare också veta mer om Förintelsen, orsakerna bakom och Sveriges agerande under andra världskriget.

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor kring Levande historia kan du kontakta stadsledningskontoret.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}