Till sidans huvudinnehåll

Redovisa bidrag från Levande historia

Här redovisar du aktiviteter som har genomförts med bidrag från Levande historia.

När du har fått bidrag för en aktivitet från Levande historia och din aktivitet är genomförd, ska du lämna in en skriftlig redovisning senast två månader efter genomförd aktivitet. Du ska också redovisa dokument som styrker aktiviteten.

Redovisa bidrag

Göteborgs Stad begär en redovisning på genomfört eller löpande projekt. Redovisningen ska lämnas senast 2 månader efter aktiviteten genomförts. Om ett projekt skjuts upp eller avsevärt förändras måste du omedelbart meddela Levande Historia. Eventuellt överblivet bidrag återbetalas.

Här redovisar du dina bidrag

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Levande historia kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}