Till sidans huvudinnehåll

Ansök om bidrag från Levande historia

Här kan du ansöka om bidrag från Levande historia.

Extra utlysning - Insatser mot antisemitism och islamofobi

5 juli 2024

Vill du eller din organisation vara med och arbeta för ett Göteborg fritt från diskriminering och rasism? Nu finns det medel att söka för insatser som bedöms stärka arbetet mot antisemitism och islamofobi eller bidrar till att synliggöra minoritetsgrupperna som en del av Göteborgssamhället.

Läs mer om utlysningen här

Ansökan

För att söka bidrag skickar du in din ansökan med hjälp av e-tjänsten.

Ansök om bidrag från Levande historia

När du gjort detta klickar du på knappen ”skicka” i blanketten och dokumentet skickas då till Levande historia. När vi behandlat din ansökan får du svar via e-post, om du inte har begärt annat.

Tänk på detta innan du fyller i ansökan

Observera att du inte kan avbryta din ansökan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Läs igenom information och regler så att du har allauppgifter tillgängliga innan du fyller i din ansökan.

Innan du fyller i ansökan behöver du ha följande uppgifter tillgängliga

Du ska lämna en projektbeskrivning som innehåller följande

 • projektets syfte
 • hur projektet ska genomföras
 • hur projektet uppfyller syftet med Levande Historia
 • målgrupp
 • åldersgrupp
 • antal deltagare
 • tid för genomförande
 • vilken typ av bidrag du söker
 • en budget med totalkostnad och andra eventuella sökta/beviljade bidrag

Du ska lämna organisationsuppgifter

 • organisationsnummer
 • adress
 • kontouppgifter
 • kontaktperson

Vad kan jag söka bidrag till?

Du kan söka bidrag för aktiviteter som bidrar till att informera om och skapa diskussion kring frågor om tolerans, rasism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Aktiviteten ska i första hand rikta sig till skolungdomar och utgöra ett komplement till den ordinarie undervisningen/verksamheten. Exempel på aktiveter som Levande Historia har beviljat bidrag till är studieresor, filmvisningar, teaterföreställningar, föreläsningar, bokprojekt, med mera.

Det finns två kategorier av bidrag som du kan söka

 • Den första kategorin är ett så kallat stimulansbidrag för att genomföra gruppresor för ungdomar. Du söker ett fast belopp på 10000 kronor.
 • Den andra kategorin är bidrag för aktiviteter som kompletterar ordinarie verksamhet. Här finns ingen övre gräns för hur mycket pengar du kan söka.

Levande historia kan bevilja hela eller delar av den sökta summan. Levande historia förbehåller sig också rätten till insyn i aktiviteten.

Ansökningstider

Du kan skicka in din ansökan när som helst under året. Levande historia behandlar ansökningar som kommit in vid fyra fasta datum:

 • 31 januari – svar senast 28 februari
 • 30 april – svar senast 31 maj
 • 31 augusti – svar senast 30 september
 • 31 oktober – svar senast 30 november

Tiden för att behandla en ansökan kan variera. Ibland kan Levande historia begära en komplettering av din ansökan.

Du får ett besked via e-post senast en månad efter de fasta ansökningsdatumen.

Vem kan söka bidrag?

Föreningar, organisationer, förvaltningar, församlingar och privatpersoner. Det är projektets innehåll som är avgörande och att det kommer Levande Historias målgrupp och invånare i Göteborgs Stad till godo.

Du måste redovisa aktiviteten

När din aktivitet är genomförd, ska du lämna in en skriftlig redovisning av aktiviteten inklusive dokument som styrker aktiviteten.

Här redovisar du aktivitet med bidrag från Levande historia

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Levande historia kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}