Till sidans huvudinnehåll

Om arbetet mot rasism


För att skapa förutsättningar och stärka medarbetare och chefer i att uppmärksamma och agera mot rasism antog kommunfullmäktige i februari 2020 Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism.

En film om rasism

Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism fokuserar på den egna organisationen och utgår från de roller där Göteborgs Stad har rådighet att förändra – som servicelämnare, som arbetsgivare och som demokrati- och samhällsaktör. Arbetet med planen mot rasism handlar om att säkerställa likvärdighet i Göteborgs Stads verksamheter och förändra de strukturer och processer i den kommunala miljön som riskerar att missgynna vissa grupper och gynna andra.

Planens övergripande mål

Göteborg ska bli en stad fri från rasism.

Delmål

 • Göteborgs Stad involverar och inkluderar aktörer och grupper som berörs i arbetet mot rasism
 • Göteborgs Stad synliggör, förebygger och agerar mot rasism

Göteborgs Stads arbete för att nå målen

 • Utveckla samverkan med civila samhället och förankra nätverket Västsverige mot rasism i Göteborgs Stads organisation.
 • Bilda en referensgrupp för arbetet mot rasism.
 • Bygga nätverk för kommunikation, samordning och lärande.
 • Utreda förutsättningarna för att utveckla och använda metoder för insamling av underlag och uppföljning utifrån fler variabler.
 • Utveckla det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet och stöd till chefer att synliggöra, förebygga och agera mot rasism.
 • Utveckla pilotprojektet Vidga normen i praktiken med fokus på begränsande normer kring hudfärg på arbetsmarknaden.
 • Integrera rasism och hatbrott i Göteborgs Stads trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete.
 • Förstärkt fokus på förskolans och skolans demokrati- och värdegrundsuppdrag.
 • Motverka hat och hot på nätet och erbjuda stöd för utsatta.
 • Stärka lärare och elever i att agera mot rasism.

21 mars - internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering

1966 beslutade FN:s generalförsamling att den 21 mars ska uppmärksammas som den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering. På den dagen år 1960 öppnade polisen eld mot en fredfull demonstration i Sharpville i Sydafrika. 69 människor dödades och över 180 människor skadades. Protesten var den första demonstrationen mot den rasdiskriminerande politiken som separerade vita och icke-vita sydafrikaner. Idag uppmärksammas dagen runt om i världen och inom den europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR) för att minnas alla de offer som har blivit utsatta för rasdiskriminering, men också för att uppmärksamma den rasdiskriminering som pågår än idag.

Dokument

Göteborgs Stads plan mot rasism, populärversion

Gothenburg Plan for Actions Against Racism, Brochure, ENG

Kontakta stadsledningskontoret

Har du synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads arbete mot rasism, kan du kontakta stadsledningskontoret.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gustaf Adolfs Torg 4A

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.966450219140533,57.70739467390328] }, "properties":{ "title":"Stadsledningskontoret", "content":"Gustaf Adolfs Torg 4A" } }]

Postadress

Stadsledningskontoret
404 82 Göteborg

${loading}