Till sidans huvudinnehåll

Fairtrade City och rättvis handel


Rättvis handel är handel på schysta villkor, där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Här kan du läsa mer om rättvis handel och varför det är viktigt.

Vad är rättvis handel?

Rättvis handel är handel på schysta villkor, där de som har producerat eller odlat produkterna har haft bra arbets- och levnadsvillkor. Det finns olika märkningar som visar att en produkt är producerad på ett schyst sätt. Exempel på etiska märkningar är Fairtrade , Fair for Life , Rainforest Alliance och WFTO. Det finns också produkter som är rättvist handlade som inte har någon märkning. Dessa produkter finns ofta i butiker som enbart säljer rättvist handlade produkter.

Vad är en Fairtrade City?

Kommunen ska arbeta aktivt med information om rättvis handel, och leva upp till kriterierna för etisk upphandling.Det ska också finnas ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker, caféer, hotell, restauranger och på arbetsplatser. Ett annat krav är att det finns en samrådsgrupp som ska driva arbetet med diplomeringen. Samrådsgruppen ska ha en bred samhällsförankring och ha representanter från till exempel ideella organisationer, företag, politiker och kommunala tjänstepersoner.

Global kampanj

Det finns Fair TradeTowns i hela världen. Den första var Garstang i Storbritannien år 2001. Efter det har flerän2000 städer överhela världen diplomerats. I Sverige finns det 49 kommuner som är Fairtrade Cities. För att läsa mer om vad Fairtrade City innebär, läs mer på Fairtrade Sveriges webbplats och på den internationella sidan för världens alla Fairtrade City-diplomerade kommuner och städer.

Timeout occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=5560, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}