Till sidans huvudinnehåll

Så jobbar Göteborgs Stad med öppna data


Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information. Vi vill göra den datan tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen, bygg en app, skapa en hemsida, gör en analys.

I Göteborgs Stad jobbar vi mycket med att göra den data vi har tillgänglig för alla. Genom att göra det kan både stadens förvaltningar och bolag precis som privata företag, organisationer och privatpersoner skapa service och nytta för alla i Göteborg.

Hämta öppna data från Göteborgs Stad

Öppen data från Göteborgs Stad

Öppna data - exempel från Göteborgs Stad

Leverantörsfaktura

För att öka transparensen kring hur staden använder skattemedel i sin verksamhet publicerar vi månadsvis alla leverantörsfakturor så att till exempel journalister och andra intresserade själva smidigt kan söka information om vilka leverantörer som sålt vad till staden.

Diagram över fakturor som betalats av Göteborgs StadBildförklaring

Bilden visar ett stapeldiagram över fakturor som betalats av Göteborgs Stad under januari 2019 till april 2020. Totalt har staden betalat över 30 miljarder kronor till drygt 12 000 leverantörer, fördelat på 1,6 miljoner fakturor, under den perioden.

Stadsutveckling med hjälp av Minecraft

Göteborgs Stad har, för att engagera fler i stadsbyggnads- och stadsutvecklingsfrågor, lagt ut öppna data för hela staden. Du kan ladda ned Minecraft-anpassade datamängder  stadsdel för stadsdel, och använda dem som mallar i spelet.

Bild från spelet Minecraft som föreställer centrala Göteborg


Kartapplikation byggd på öppna data

Kartapplikationen har datalager som kan visas eller döljas.

Karta som visar badplatser cykelbanor och hållplatser.

I bilden visas lagren "Badplatser", "Cykelbana" och "Hållplatser" vilket gör det enkelt att hitta till en badplats i Göteborg. Här kan du hitta till tjänsten Badkarta som bygger på öppen källkod ( https://github.com/hajkmap/Hajk ) och öppna data från Göteborgs Stad.

Med hjälp av kartdata och datalager kan man enkelt visualisera öppna data.

Här är lagren "Cykelbana" och "Styr och ställ" tända, vilket skapar "Cykelkarta". Staden levererar även tjänsten Styr och ställ som är en cykeluthyrning.

Karta som visar cykelbanor.

Göteborgsförslaget som öppna data

Förvaltningen för demokrati och medborgarservice lägger ut öppna datan från Göteborgs Stads system för e-förslag; Göteborgsförslaget. Syftet är att andra ska kunna använda informationen till innovativa idéer som kommer göteborgarna till del. 

Den öppna informationen om Göteborgsförslaget visar varje ärendes ID, när ärendet lämnades, vad förslaget gäller, antal röster som förslaget har fått, till vilken nämnd som förslaget har gått för beslut samt nuvarande status.

Det började med en förfrågan från en medborgare om det fanns åtkomstpunkter för API (applikationsprogrammeringsgränssnitt) för databasen över alla Göteborgsförslag. Personen ville sammanställa data för egen programmering. Demokrati och medborgarservice nappade på idén och utvecklade den vidare.

Vi samarbetar inom öppna data

Göteborgs Stad samarbetar med hela Västra Götalandsregionen via Dataportal Väst .Dataportal Väst är resultatet av ett regionalt samarbete för att tillgängliggöra och återanvända öppna data på ett enkelt och effektivt sätt, från regionala och kommunala verksamheter i Västra Götaland. Totalt omfattas 49 kommuner och Västra Götalandsregionens samtliga förvaltningar.

På nationell nivå samarbetar staden med Dataverkstaden . Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor.

Se filmen om hur Dataverkstaden fungerar 

Sveriges digitaliseringsmyndighet DIGG medverkar och stödjer våra samarbeten kring öppna data.

På EU-nivå publiceras stadens öppna data via European Data portal .

Lämna förslag på öppna datamängder

Saknar du data som staden borde publicera som öppna data? Eller har du upptäckt fel i vår data? 
Lämna dina synpunkter här

Öppna data - för dig som vill veta mer

Här finns länkar till några av Naturvårdverkets filmer på youtube om ämnet:

Dessa filmer är skapade av Naturvårdsverket med Creative Commons-licens, vilket innebär att återanvändning är tillåten.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor? Kontakta Göteborgs Stad.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}