Till sidans huvudinnehåll
En vuxen och ett barn tittar i en mobiltelefon.

Digitalisering

Göteborg ska vara en attraktiv stad där alla ges chansen att forma sina liv och där en ekonomisk stabilitet lägger grunden för en hållbar utveckling av staden. Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera Göteborgs Stads verksamheter med fokus på den service och tjänster vi erbjuder.

Digital service

Göteborgs Stads digitala tjänster ska förbättra servicen för dig som bor, besöker eller driver företag i Göteborg. Vi vill ge dig en enklare vardag och underlätta för dig att ta del av stadens tjänster.

Göteborgs Stads digitala utveckling

Göteborgs Stads övergripande arbete med digitalisering grundar sig i ett antal styrande dokument och kompletteras av ytterligare delar.

Områden där digitalisering bidrar till utveckling

Med hjälp av digitalisering kan vi utveckla och effektivisera våra verksamheter. Här är några exempel på hur Göteborgs Stad arbetar innovativt och med digitalisering som ett verktyg.

Relaterad information

${loading}