Till sidans huvudinnehåll

Samhällsutvecklingsråd i socialförvaltningen Sydväst

Samhällsutvecklingsrådet tar vara på erfarenheter från medborgare, föreningslivet, förvaltningar, andra myndigheter och organisationer och använder dem som stöd i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet.

Samhällsutvecklingsrådet ska skapa förutsättningar för att erfarenheter från medborgare, förvaltningar, myndigheter och organisationer i sydvästra Göteborg tas tillvara. Rådet ska särskilt göra fördjupningar inom stadsutveckling, miljö och hållbarhet, folkhälsa, trygghet, demokrati och medborgardialog.

Rådets representanter

Socialnämndens ordförande leder rådet som möts sex gånger om året. Förutom den politiska ledning finns även ledamöter och ersättare från varje parti i rådet. Teman och inriktning planeras i samråd med rådet och avdelningschef för stadsområde, välfärd och fritid. Utöver fasta representanter från rådet bjuds andra förvaltningar, bolag, organisationer och civilsamhälle in vid behov.

Medborgarperspektiv

Medborgarperspektiven lyfts in i rådet utifrån de dialoger som hålls regelbundet med sydvästra Göteborgs invånare och organisationer inom civilsamhället.


Relaterad information

Forum för samverkan och dialog.

Här hittar du mer information om medborgardialoger i socialförvaltningen Sydväst

Kontakta socialförvaltningen Sydväst

Har du synpunkter eller frågor om Samhällsutvecklingsrådet så kan du kontakta socialförvaltningen Sydväst.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Zirkongatan 7

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.90022641896666,57.64110784125824] }, "properties":{ "title":"Socialförvaltningen Sydväst", "content":"Zirkongatan 7" } }]

Postadress

Box 16
421 21 Västra Frölunda

${loading}