Till sidans huvudinnehåll
Två händer i en pratbubbla som bildar ett hjärta

Lokala råd och dialoger i socialförvaltningen Sydväst

Genom råd och dialoger skapar socialnämnden Sydväst förutsättningar för lokal demokrati där invånarna har inflytande och kan vara delaktiga i det som berör dem inom områdena trygghet, krisstöd, samhällsplanering, folkhälsa och samverkan med civilsamhället.

Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet syftar till att gemensamt främja trygghetsskapande och långsiktigt brottsförebyggande åtgärder, bland annat genom att samordna inriktningar och prioriteringar av åtgärder som ska motverka brott och öka tryggheten och säkerheten.

Samhällsutvecklingsråd

Samhällsutvecklingsrådet tar vara på erfarenheter från medborgare, föreningslivet, förvaltningar, andra myndigheter och organisationer och använder dem som stöd i samhällsplaneringen och folkhälsoarbetet.

Relaterad information

Så kan du påverka och vara delaktig

Du som medborgare kan vara delaktig och påverka på många olika sätt. Här hittar du information om hur du kan engagera dig i Göteborg.

${loading}