Till sidans huvudinnehåll

Tillsyn över miljöfarliga verksamheter


Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Tillsynsarbetet omfattar många olika typer av verksamheter, som till exempel småbåtshamnar, bilverkstäder, energianläggningar, fastighetsägare, sanering av förorenad mark och större infrastrukturprojekt.

Vi gör tillsynsbesök bland annat för att kontrollera hur företag arbetar med egenkontrollen och hur de följer eventuella villkor i tillstånd de fått. Om vi beslutar att ställa krav på att ett företag ska göra åtgärder eller om vi fått klagomål som gäller ett företag gör vi tillsynsbesök för att följa upp det.

I vårt arbete med tillsyn ingår också att ha aktuella register över miljöstörande verksamheter, att förbereda inför besök samt göra efterarbete. Exempel på efterarbete kan vara att skriva inspektionsprotokoll eller att fatta beslut, om vi hittat brister i verksamheten.

Vi granskar även olika dokument som miljörapporter från verksamheter som är tillståndspliktiga, miljötekniska markundersökningar och andra utredningar.

Avgifter för miljötillsyn

För tillsynsarbetet tar vi ut en avgift, antingen som en årlig tillsynsavgift eller som en timavgift utifrån hur mycket tid vi har lagt ner.

Den årliga avgiften utgår från en så kallad grundtillsyn. Det innebär att om det exempelvis krävs extra tillsyn beroende på brister i verksamheten, eller om vi fått klagomål på verksamheten, tar vi även ut en timavgift för det arbetet.

Det kostar inget att klaga

Däremot kostar det inget att vända sig till miljöförvaltningen med ett klagomål eller en fråga. Det är den som har orsakat störningen som får stå för kostnaden för tillsynen.

Mer information finns på sidan Avgifter för miljötillsyn. Där kan du också läsa om hur du gör för att överklaga miljöförvaltningens beslut om avgift.

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om arbetet med tillsyn så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}