Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter inom miljöförvaltningen

Tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler

Miljöförvaltningen arbetar med tillsyn över bostadsmiljö och offentliga lokaler, som till exempel förskolor, samlingslokaler och idrottsanläggningar.

Tillsyn över miljöfarliga verksamheter

Miljöförvaltningen ansvarar för att kontrollera att företag och verksamheter i Göteborg följer lagar och föreskrifter som finns för att skydda miljön och vår hälsa.

Energi- och klimatrådgivning

Göteborgs Stads energi- och klimatrådgivning vänder sig till hushåll, företag och organisationer i Göteborg, Partille, Kungälv och på Öckerö.

Miljöstyrning

Miljöförvaltningen driver på stadens arbete med att nå målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. Bland annat stöttar vi stadens andra förvaltningar och bolag i deras miljö- och klimatarbete.

Miljöförvaltningens medverkan i samhällsplaneringen

Göteborg ska utvecklas till en långsiktigt hållbar stad. Miljöförvaltningen bidrar med sakkunskap i det arbetet.

Miljöövervakning

Hur mår miljön i Göteborg? Miljöförvaltningen har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Internationellt miljösamarbete

Miljöförvaltningen deltar i internationella nätverk och samarbetsprojekt, ofta tillsammans med andra aktörer i Göteborgs Stad.

Livsmedelskontroll

I Göteborg är det miljöförvaltningen som kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Serveringstillstånd för alkohol

För att få sälja och servera alkohol behövs serveringstillstånd. Tillståndsenheten på miljöförvaltningen i Göteborg utreder och beviljar serveringstillstånd även för kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungälv, Tjörn, Stenungsund och Öckerö.

Tillstånd att sälja folköl, e-cigaretter och tobak

Miljöförvaltningen utreder tillstånd för tobak och tar emot anmälningar om försäljning av folköl, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter.
${loading}