Till sidans huvudinnehåll

Miljöövervakning


Hur mår miljön i Göteborg? Miljöförvaltningen har uppdraget att följa och kartlägga miljöutvecklingen i kommunen. Det gör vi genom mätningar och undersökningar inom områdena natur, buller och luft.

Är du intresserad av resultatet av våra undersökningar, gå till sidan Miljöförvaltningens rapporter

Natur

Vi kartlägger var olika naturvärden i kommunen finns och vad som påverkar dem. Det handlar om inventering av hotade arter och naturtyper, både i havet, på land och i sjöar och vattendrag. Vi gör också återkommande undersökningar, till exempel av fjärilar, bottenlevande djur i vattendrag, förekomst av metaller i vattendrag och TBT i havssediment. Läs mer på följande sidor:

Buller

I en storstad som Göteborg kommer den största delen av bullret från trafiken. Vi arbetar med att kartlägga bullret på olika platser i kommunen och att föreslå åtgärder för att minska bullret. Läs mer på sidan Buller och ljud

Luft

Vi övervakar luftkvaliteten i Göteborg genom kontinuerliga mätningar och beräkningar. Information om luftkvaliteten i Göteborg presenteras med färska uppgifter för varje timme och en prognos för de närmaste timmarna.

Läs mer om vår luftövervakning på sidan Så övervakas luften

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om arbetet med miljöövervakning så kan du kontakta miljöförvaltningen.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}