Till sidans huvudinnehåll

Tydligare ansvar, styrning och ledning

Ett av våra tre förstärkningsområden är att skapa ”tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka barn och elevers kunskapsresultat”. Här hittar du artiklar som belyser förstärkningsområdet.

Göteborgs skolor driver ett ständigt förbättringsarbete. Det ska vi göra genom att fokusera på de nationella målen och utveckling av undervisning. Vi ska även renodla styrkedjans uppdrag och roller samt fortsätta utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete. På våra skolor arbetar vi praktiskt med det här genom att till exempel satsa på kollegialt lärande inom ledarskap i klassrummen. Det har bidragit till ökad trygghet, studiero och bättre resultat. Ett annat exempel är hur fritidshemmen och administrationen är strukturerade och arbetar på olika sätt för att främja elevernas resultat.

Så arbetar skolorna med tydligare ansvar, styrning och ledning

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat”. Häng med när rektorer och medarbetare på skolorna berättar om hur de arbetar med kooperativt lärande, ledarskap i klassrummet, administrationens betydelse för att skapa struktur och hur elevassistenter kan involveras mer i det pedagogiska uppdraget.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Ökad likvärdighet mellan skolor

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens försäkringsområde ökad likvärdighet mellan skolor.

Förskola och utbildning

Ökad kvalitet i undervisningen

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens försäkringsområde ökad kvalitet i undervisningen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}