Till sidans huvudinnehåll

Våra förstärkningsområden

Grundskoleförvaltningen bildades för att politikerna i Göteborgs Stad ville ha en högre kvalitet i undervisningen, ökad likvärdighet mellan skolor samt tydligare ledning och styrning av grundskolan. Förvaltningens uppdrag är att arbeta med tre förstärkningsområden.

Våra tre förstärkningsområden - detta arbetar vi för

Förskola och utbildning

Ökad kvalitet i undervisningen

Ökad kvalitet i undervisningen för att öka elevernas lärande, genom att: Säkra kompetensförsörjningen. Utveckla och säkerställa ett kollegialt lärande och samarbetskultur – på alla nivåer, baserat på forskning, beprövad erfarenhet och omvärldsbevakning. Utveckla och säkra rektors förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap

Förskola och utbildning

Tydligare ansvar, styrning och ledning

Tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevernas kunskapsresultat, genom att:  Fokusera på de nationella målen och utveckling av undervisningen Renodla styrkedjans uppdrag, roller och ansvar Utveckla och säkra ett systematiskt kvalitetsarbete.

Förskola och utbildning

Ökad likvärdighet mellan skolor

Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet och kompensera för elevers olika förutsättningar genom att: Nyanlända elever går på fler skolor. Minska skolvalets påverkan på skolsegregation. Resursfördela för ökad likvärdighet

Förskola och utbildning

Skolenhetsutredningen

Här kan du läsa mer om bakgrunden till förstärkningsområden i den utredning som ligger till grund för att grundskoleförvaltningen bildades


Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}