Till sidans huvudinnehåll

Ökad likvärdighet mellan skolor


Vi har gett oss ut på en resa för att skapa en likvärdig skola för alla elever. Som en av Sveriges största skolförvaltningar har vi bredd, djup och goda möjligheter för våra medarbetare att utvecklas till sin fulla potential.

I vårt systematiska kvalitetsarbete jobbar vi med många förbättringar. I vårt arbete togs förstärkningsområdet ”ökad likvärdighet mellan skolor för att alla barn och elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar” fram. Det ska uppnås genom att nyanlända elever går på fler skolor, skolvalets påverkan på skolsegregation ska minska och resurser ska fördelas likvärdigt.

Flera insatser har gjorts för att man ska kunna arbeta med detta i praktiken. Bland annat har det skapats ett nätverk där rektorer på skolor i socioekonomiskt utsatta områden kan dela och öka sina kunskaper med varandra.

En annan viktig faktor för detta förstärkningsområde är den språkliga förmågan. Därför vill vi tidigt satsa på insatser för att ge alla elever en bra start på sin skolgång. Genom att vi tidigt kan se vilka elever som behöver extra stöd kan resurser styras på ett effektivt sätt. På så sätt kan också fler elever gå ut grundskolan med så bra resultat som möjligt.

Så arbetar skolorna med  att öka likvärdighet mellan skolor

I den här filmen får du se några goda exempel inom förstärkningsområdet ”Ökad likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar”. Här får du ta del av vad rektorer pratar om i nätverket för skolor i socioekonomiskt utsatta områden, hur och varför det är viktigt att arbeta med elevernas språkkunskaper och hur man som rektorer fördelar resurser utifrån likvärdighet.

Relaterad information

Förskola och utbildning

Tydligare ansvar, styrning och ledning

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens förstärkningsområde tydligare ansvar, styrning och ledning.

Förskola och utbildning

Ökad kvalitet i undervisningen

Här kan du läsa mer om grundskoleförvaltningens förstärkningsområde ökad kvalitet i undervisningen.

Kontakta grundskoleförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om grundskoleförvaltningen så kan du kontakta oss.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Grundskoleförvaltningen", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1015
405 21 Göteborg

${loading}