Till sidans huvudinnehåll

Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB

I fokus

Politiker i styrelsen

Här hittar du politikerna i styrelsen för Göteborgs Stads Leasing AB.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka handlingar och protokoll från Göteborgs Stads Leasing AB.

Styrelsens uppdrag

Göteborgs Stads Leasing ägs av Göteborgs Stad genom kommunfullmäktige. Fullmäktige utser bolagets styrelse och fastställer ägardirektivet. Styrelsen ansvarar för att bolaget utför sitt uppdrag enligt fastställt ägardirektiv.

Mötestider

Styrelsen sammanträder med regelbundenhet, ungefär en gång per månad, styrelsen sammanträder inte under sommarmånaderna.
${loading}