Till sidans huvudinnehåll

Uppdrag för Göteborgs Stads Leasing AB:s styrelse


Göteborgs Stads Leasing ägs av Göteborgs Stad genom kommunfullmäktige. Fullmäktige utser bolagets styrelse och fastställer ägardirektivet. Styrelsen ansvarar för att bolaget utför sitt uppdrag enligt fastställt ägardirektiv.

Styrelsen för Göteborgs Stads Leasing har ett antal uppgifter exempelvis att varje år redovisa hur verksamheten har bedrivits.  Det är styrelsen som ansvarar för arbetsfördelningen såväl gentemot verkställande direktören som inom styrelsen. En viktig uppgift för styrelsen är att lyfta frågor av principiell betydelse till kommunfullmäktige.

Styrelsen ska medverka i och stödja de beslut som kommunfullmäktige fattar avseende bolaget samt att aktivt bistå Stadshus AB och stadsledningskontoret i detta arbete.

Löpande verksamhet som bedrivs inom ramen för bolaget under 2022 ska:

 • erbjuda finansieringslösningar för stadens behov av lös egendom genom enkla, begripliga och kostnadseffektiva leasingavtal inom finansiell leasing
 • svara för stadens behov av operationell leasing av miljösmarta fordon, maskiner och transporter samt framtida lösningar inom området
 • arbeta med innovativ utveckling av finansiella och operationella leasinglösningar för stadens verksamheter
 • bidra till en ren och trafiksäker stad genom att finansiera spårvagnar, andra miljöriktiga fordon och transportlösningar
 • erbjuda samordning av stadens samhällsviktiga transporter genom Stadens Buds miljöcertifierade och trafiksäkra verksamhet
 • erbjuda resurser för att säkerställa en korrekt värdering och hantering vid avyttring av stadens anläggningstillgångar
 • generera ett resultat som ligger på en nivå som säkerställer fortsatt utveckling inom kompetensområdet
 • erbjuda en prisnivå som är baserad på transparent självkostnad och som är konkurrenskraftig utifrån bolagets förutsättningar
 • erbjuda en servicenivå som säkerställer att våra kunder kan fokusera på sina kärnverksamheter
 • ständigt arbeta med effektiviseringar som gör verksamheten mer kostnadseffektiv, anpassningsbar och tillgänglig
 • rekrytera, utveckla och behålla kompetenta och engagerade ledare och medarbetare
 • samverka med Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i syfte att skapa måluppfyllelse av Göteborgs Stads mål enligt aktuell budget.

Kontakta Göteborgs Stads Leasing AB

Kontakta oss om du har synpunkter eller frågor om Göteborgs Stads Leasing.

Telefon och e-post

Telefon
031-368 46 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gjutjärnsgatan 12

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965088704192183,57.717736031118605] }, "properties":{ "title":"Göteborgs Stads Leasing AB", "content":"Gjutjärnsgatan 12" } }]

Postadress

Box 1086
405 23 Göteborg

${loading}