Öppna data

Öppna data är information som finns tillgänglig för vem som helst att använda, återanvända och dela med sig av, så att andra kan utveckla den och skapa nytta för fler. Göteborgs Stad producerar mycket offentlig information om och för de som bor, besöker eller driver företag. Vi vill göra den tillgänglig så att du kan bli mer delaktig i stadens utveckling. Använd informationen! Bygg en app, skapa en hemsida, gör en analys.

Filmer om öppna data

Vill du veta mer om öppna data? Här finns länkar till några av Naturvårdverkets filmer på youtube om ämnet:

Dessa filmer är skapade av Naturvårdsverket med Creative Commons-licens, vilket innebär att återanvändning är tillåten.

Vilken data skulle du vilja ha publicerad? Har vi fel i vår data? Hör av dig till oss: support.digitalakanaler@goteborg.se