Till sidans huvudinnehåll

Möt lärare


Möt Jakob som är samhällskunskapslärare på Schillerska gymnasiet, samt Maryam och Ayyan som är modersmålslärare och studiehandledare.
Jakob utanför de utsmyckade dörrarna på Schillerska.
Jakob utanför Schillerskas röda entrédörrar. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

Jakob — lärare på Schillerska gymnasiet

Jakob är lärare i samhällskunskap, historia och juridik på Schillerska gymnasiet. Han är programlagsledare för Ekonomiprogrammet, har jobbat både på kommunala och privata gymnasieskolor och varit lärare i sammanlagt 20 år. Vi har frågat honom om hur det är att vara anställd på utbildningsförvaltningen och arbeta för Göteborgs Stads gymnasieskolor.

Om att jobba i en stor organisation med kollegor i många funktioner

 — En stor organisation innebär att det ryms många olika funktioner. För oss lärare är det guld värt med bra stödfunktioner på skolan. Att det finns en elevhälsa som är bra bemannad är ett exempel, där det går fort för en elev eller en hel klass att få hjälp och stöttning.

 — Läraryrket kan vara ganska så ensamt, så man måste hitta sammanhang där man jobbar som ett lag och stöttar varandra. Programlaget är ett sådant sammanhang. Dels blir det roligare för oss lärare att arbeta tillsammans som ett lag, dels är det bra för eleverna och ökar måluppfyllelsen. Man ska inte vara rädd att ta hjälp av sina kollegor - man behöver stötta varandra och arbeta tillsammans.

Om den stora friheten inom sitt ämne

 — Att vara lärare är ett roligt yrke med stor frihet. Jag kan välja att lägga upp undervisningen på många olika sätt, och min utmaning blir att hitta det som blir bra både för mig och eleverna. Att få elever intresserade av ett ämne och försöka göra det aktuellt, relevant och utmanande - det är inte det lättaste med 16–19-åringar, men när man lyckas och ser deras kunskapsutveckling, då är det jätteroligt!

Om en trygg och säker anställning i Göteborgs Stad

 — I Utbildningsförvaltningen lägger man stor vikt vid att ha legitimerade lärare. Det hjälper till att höja statusen på yrket, och det märks på lönen om man jämför med privata alternativ. Anställningstryggheten i Göteborgs Stad är också viktig för mig som lärare. Om man tex skulle bestämma sig för att skära ner på den här skolan där jag jobbar, så känns det tryggt att veta att jag kan få ett annat jobb på en annan skola eller inom staden.

Maryam och Ayaan sitter vid ett bord och pekar på en världskarta.
Maryam och Ayyan framför en världskarta. Foto: Gunilla Ohlsson Ottosson

"Ett verktyg för att eleverna ska klara av sin skolgång"

Ayaan och Maryam är modersmålslärare och studiehandledare på Språkcentrum. I sina yrkesroller träffar de väldigt många personer – elever, vårdnadshavare, skolpersonal.

- I det här jobbet behöver man vara lyhörd, självständig, strukturerad, stresstålig, flexibel samt ha tålamod och fingertoppskänsla. Men det allra viktigaste är att ha ett trevligt bemötande, säger Maryam.

Varför är det viktigt att elever erbjuds undervisning och studiehandledning på sitt modersmål?

- Modersmålsundervisning leder till lättare inlärning av andraspråket, förklarar Maryam. De flesta barn som kommer till Sverige behöver hjälp för att snabbt integreras i skolsystemet och lära sig hur allting fungerar. Modersmålslärare och studiehandledare underlättar för dessa elever att lära sig och integrera sig.

 - Studiehandledning på modersmålet hjälper eleven att tillgodogöra sig undervisningen i de olika skolämnena och uppnå målen. Modersmålsundervisning däremot hjälper eleven med, utöver det Maryam nämnde, att stärka sitt språk och sina kulturer, sin identitet, bygga upp sin självkänsla och bli trygg med sig själv, vilket ger goda förutsättningar för både studier och livet i allmänhet. Slutligen stärker modersmålsundervisningen den kulturella och språkliga mångfalden vi har i Sverige och hjälper eleverna att fungera tillsammans med andra med olika bakgrunder, berättar Ayaan. 

Hur samarbetar ni studiehandledare med andra lärare på de skolor där ni har elever?

- Studiehandledning är en åtgärd som sätts in för att eleven ska uppnå målen, berättar Ayaan. Första samarbetet sker genom att mentorn delger oss målen för handledningen och vi samplanerar. Senare ger vi återkoppling till mentorn och slutligen utvärderar vi tillsammans för att se om åtgärden har gett den tilltänkta resultaten. Det är viktigt att de uppsatta målen är rimliga att uppnå för att kunna notera positiv resultat.

- Det är ett verktyg för att eleverna ska klara av sin skolgång och sitt lärande och bli mer självgående, förklarar Maryam. Därför blir det bäst resultat om vi kan samplanera och utvärdera tillsammans med läraren och har tydliga mål att jobba mot.

Varför blev du modersmålslärare?

- Det var en slump, berättar Ayaan. Jag läste till kemist men arbetsmarknaden såg inte bra ut så jag funderade på vad jag ville göra istället. En bekant till mig som jobbade här sa att de behövde studiehandledare, så jag provade och blev förälskad i jobbet. Jag är på rätt plats.

Hur är det att jobba på Språkcentrum?

 - Vi undervisar tillsammans i över 70 språk och att ha kollegor från hela världen – det är så utvecklande och lärorikt, säger Ayaan. Vi är redan globaliserade!

 - Här kan jag bidra både med mina ämneskunskaper och mina språkkunskaper, säger Maryam. Jag utvecklas och lär mig så mycket av både av kollegor och elever. Barnen lär mig något nytt varje dag. Ibland undrar jag om jag är lärare för dem eller de för mig.

När är ni mest stolta över era jobb?

- När mina nyanlända elever lärt sig det svenska språket och lyckats i olika skolämnen, säger Maryam. Och när eleverna utvecklar sin förmåga att tala, läsa och skriva på sina modersmål så att de lättare kan kommunicera med exempelvis sina släktingar.

- När jag ser att det jag bidragit med har lett till något bra. När det har gått bra för en elev och den har byggt sig ett liv. Då blir jag extra stolt, säger Ayaan.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om att arbeta som gymnasielärare så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}