Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Stödpedagog


Här möter du två stödpedagoger som berättar om sitt arbete på ett boende med särskild service.


Foto: Carina Wetterlind

Möt två stödpedagoger på ett boende med särskild service

Caroline Eder och Cherylynn Sjögren jobbar på ett boende med särskild service (BmSS). De ingår i en arbetsgrupp med femton undersköterskor och stödassistenter som på olika sätt ger stöd till de boende. Här finns personer som sitter i rullstol, har kommunikationssvårigheter och varierande omvårdnadsbehov. Alla bor i egna lägenheter och har olika intressen. 

Vad gör ni på ert jobb?

- I vårt dagliga arbete ansvarar vi för den sociala dokumentationen kring varje brukare. Det är vi som ser till att kvalitetssäkra alla insatser utifrån det som framgår i deras genomförandeplaner. Det bidrar till att vi hela tiden utvecklar och förbättrar det brukarnära arbetet. 

"Spindeln i nätet"

Stödpedagogerna ansvarar även för att leda och kalla till verksamhetsmöten där de tillsammans med personalen tar upp viktiga frågor som rör brukaren. De planerar och samordnar verksamheten för att kunna tillgodose behoven hos varje brukare. Att vara stödpedagog är många gånger som att vara "spindeln i nätet", då man kring varje person ansvarar för att samordna flera olika aktörer mellan olika kontaktytor.

"Jag är undersköterska i grunden och vidareutbildar mig just nu till stödpedagog via yrkeshögskola. Under studietiden har jag en tillfällig tjänst som
stödpedagog på det här boendet", säger Caroline.


- Vi ansvarar även för att vägleda kollegor i det pedagogiska vardagsarbetet. Vi implementerar och följer upp pedagogiska metoder i arbetsgruppen utifrån varje brukares olika behov.  Vi säkerställer att pedagogiska metoder byggs på evidensbaserad kunskap och erfarenhet.

"Jag kommer ursprungligen från Sydafrika, men har bott i Sverige i tjugo år. 
Jag har en humanistisk högskoleutbildning, men arbetade först som engelskalärare och har sedan utbildat mig till undersköterska. Jag är också
utbildad stödpedagog", berättar Cherylynn.

Vad är det bästa med att jobba inom er verksamhet?

- Det är fantastiskt att få vara kreativa på jobbet och klura ut hur vi kan använda digital teknik för en person som inte kan kommunicera med tal och se att det fungerar i vardagen, att se brukarens framgång och utveckling!

Både Caroline och Cherylynn upplever att de hela tiden lär sig nya saker i jobbet och att de kan sprida kunskapen vidare till kollegor och samarbetspartners inom funktionsstöd, till exempel hur man använder digitala hjälpmedel.

Vilka utvecklingsmöjligheter har ni?

 - Göteborgs Stad är duktiga på att erbjuda vidareutveckling inom digitalisering och välfärdsteknik. Vi stödpedagoger kan även vid behov bjuda in föreläsare eller ta fram evidensbaserat material för att vidareutbilda kollegorna. Ju mer man vet om målgruppens svårigheter och problematik, desto mer intressant blir jobbet!

Vad vill ni säga till den som funderar på att söka jobb i Göteborgs Stad?

 - Det här är ett jätteroligt arbete som erbjuder stora möjligheter att utvecklas både som människa och inom sitt yrke.

Kontakta förvaltningen för funktionsstöd

Har du synpunkter eller frågor om att arbeta som stödpedagog? Välkommen att kontakta förvaltningen för funktionsstöd.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Selma Lagerlöfs Torg 2

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.98172126415167,57.74994072928122] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen för funktionsstöd", "content":"Selma Lagerlöfs Torg 2" } }]

Postadress

Box 4053
422 04 Hisings Backa

${loading}