Till sidans huvudinnehåll

Stadsplanering för näringslivet

Vi arbetar för en samhällsplanering och markanvändning som skapar god tillgänglighet för verksamheter, såväl av person- som varutransporter sett utifrån stadens hållbarhetsmål.

Näringsliv i stadsplaneringen

Göteborgsregionen och Göteborg Stads mål om uthållig tillväxt ställer stora krav på den fysiska planeringen. Vi planerar för att verksamheter ska hitta bästa plats för sin verksamhetsutövning i samklang med hållbar stadsutveckling.

Kartläggning av företagsmiljöer

En omfattande kartläggning visar hur Göteborgs olika företagsmiljöer ser ut idag. Det är en viktig del i planeringen och att skapa förutsättningar för näringslivet att växa.
${loading}