Till sidans huvudinnehåll
Barn som leker

Om socialt hållbar utveckling och barnperspektiv


All stadsplanering behöver utgå från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön.

Förutsättningar för social hållbarhet

Samspel med andra människor, och miljöer som är jämlika och väl omhändertagna är viktiga förutsättningar för social hållbarhet. Fysiska miljöer ska helt enkelt fungera för alla människor som ska använda dem, idag och i framtiden.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling kan bara bli verklighet om de tre dimensionerna fungerar i ett samspel på lika villkor, sociala frågor behöver tas på allvar i på samma sätt som frågor om ekonomi och ekologi.

Olika perspektiv

När en plats planläggs ska många olika intressen tillsammans skapa en bra helhet. Stadens invånare har många olika behov och livssituationer - därför är det viktigt att ta in olika perspektiv och lyssna på röster från hela staden när vi planerar och bygger.

Stärka sociala aspekter

Inom stadsutvecklingen arbetar vi för att stärka sociala aspekter och barnperspektivet när miljöer planeras. Vi eftersträvar en inkluderande stad med goda livschanser för alla göteborgare, en stad med möjligheter till deltagande och en stad med social sammanhållning.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}