Till sidans huvudinnehåll
Barn som står på en klätterställning med höghus i bakgrunden

Socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

När en plats planläggs ska många olika intressen tillsammans skapa en bra helhet. Stadens invånare har många olika behov och livssituationer och det är viktigt att ta in olika perspektiv från hela staden när vi planerar och bygger. Inom stadsutvecklingen arbetar vi för att stärka sociala aspekter och barnperspektivet när miljöer planeras.

Om socialt hållbar utveckling och barnperspektiv

All stadsplanering behöver utgå från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön.

Barnkonsekvensanalys och social konsekvensanalys

All stadsplanering utgår från människor, både från dem som idag lever och verkar på en plats, och från dem som i framtiden kommer att använda stadsmiljön
${loading}