Till sidans huvudinnehåll
Stor öppen plats vid Järntorget som ska bli park

Parker, torg och alléer


Göteborgs Stad har ansvaret för att förvalta och utveckla befintliga samt anlägga nya parker, torg och andra offentliga utemiljöer.

Vad?

Göteborg ska vara en tät och en grön stad med ett rikt växt- och djurliv, där ekosystemens tjänster tas tillvara och där de offentliga platserna bidrar till ett rikt och hälsosamt stadsliv. En stad där det är attraktivt att röra sig till fots och vistas i stadens miljöer.

Hur?

Att utveckla ”staden mellan gatorna och husen” och skapa hållbara mötesplatser och vistelseytor handlar om alltifrån små åtgärder här och nu till långsiktiga stadsutvecklingsprojekt.

Den stora utmaningen ligger i att det, i ett snabbt växande och allt tätare bebyggt Göteborg, blir ökad konkurrens om ytorna. Det ställer än högre krav på planeringen av staden och behov av att testa nya idéer.

Göteborgs grönplan för en nära, sammanhållen och robust stad visar hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Nära sammankopplade med Göteborgs stadsmiljöer är trafikmiljöerna. I enlighet med Göteborgs Stads trafikstrategi arbetar vi för att ge gående och cyklister förtur och anpassa hastigheter efter gående, omdisponera gaturummet och skapa mer yta där människor vill vistas samt skapa ett mer finmaskigt och sammanhängande gatunät utan barriärer.

Vem?

Ansvaret för planering, utveckling och underhåll av våra stadsmiljöer ligger på flera förvaltningar. Mycket av arbetet sker i samverkan. Exempelvis har park- och naturförvaltningen uppdraget att skapa hållbara livsmiljöer i parker, naturområden och stadsrum i Göteborg. I trafikkontorets uppdrag ligger att utveckla, planera, bygga och förvalta stadens gator, gång- och cykelbanor, torg och offentliga rum.  

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Bild på en nyplanterad ek på gräsmatta

Kungens 50 år på tronen markeras med en ek i Jubileumsparken

2023-05-31

Eken kallas lövträdens konung. Vad passar då bättre än att förära H.M Konungen en ek i Jubileumsparken när Kungen firar 50 år som Sveriges statschef.

Simbassäng en solig dag med badgäster i röda och blåa badkläder

Fest i fyra dagar när Jubileumsparken och hamnbadet invigdes

2023-05-09

Äntligen kan vi bada både sött och salt, mitt i stan. Under fyra festliga dagar, 2–5 juni, firar vi att Jubileumsparken och det nya hamnbadet öppnar och invigs. Förutom bad blir det en rad aktiviteter…

Grönplan

Bild på grönskande park
Göteborg växer

Grönplan - för en nära, sammanhållen och robust stad

Göteborgs grönplan för en för en nära, sammanhållen och robust stad syftar till att visa hur Göteborg kan stärkas som en stad med stora gröna kvaliteter, ur ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv, samtidigt som staden utvecklas.

Parkprojekt

Olof Palmes plats i dag är stenläggning med några runda röda sittplatser
Göteborg växer

Olof Palmes plats

Mitt i den pågående stadsutvecklingen mellan Masthuggskajen och Haga ligger Olof Palmes plats – en viktig knutpunkt för olika trafikslag och en central mötesplats för stadens nöjes- och kulturliv. Park- och naturförvaltningen har gjort en förstudie för att se hur platsen kan bli mer trivsam, trygg och tillgänglig och nu pågår gestaltningsarbetet.

Bidl på bastun i jubileumsparken
Göteborg växer

Jubileumsparken

I väntan på att Frihamnen ska byggas ut så har göteborgarna sedan 2014 kunnat ta del av Jubileumsparkens aktiviteter. Nu byggs den första permanenta delen av parken, där utflyktslekplatsen är klar och ett nytt hamnbad ska stå klart till jubileumsfirandet 2023.

Flygbild av Färjenäsparken som ligger intill Göta Älv med grönska och bryggor
Göteborg växer

Färjenäsparken

Vid foten av Älvsborgsbron, ett stenkast från Eriksbergs bockkran, ligger Färjenäsparken. En högt belägen stadspark som utvecklats i takt med att fler bostäder byggts i västra Eriksberg. Nu pågår arbetet med att utveckla parken till en plats för evenemang och rekreation, alldeles intill älven och på platsen för ”det första Göteborg”.

Drönarbild av Brunnsparken med träd och planteringar
Göteborg växer

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019/2020 har parken rustats upp och blivit en ljusare, grönare och en mer välkomnande plats. Arbetet har skett i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.

För frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postadress

Box 11364
404 28 Göteborg

Fax
031-368 08 48

Öppettider

${loading}