Till sidans huvudinnehåll
Bild från rullatorloppet där många äldre gick en sträcka en stadsmiljö

Om stadsmiljö ur seniorperspektiv

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland stadsmiljö.

Vad?

Hur samhällsstöd och service utformas och placeras påverkar seniorers förmåga att upprätthålla en god hälsa och klara sig själv.

Hur?

Samhällsstöd och service behöver vara nära, lättillgänglig och möta seniorernas mångfacetterade behov.

Varför?

Ett bra bemötande är grunden för åldersvänligt samhällsstöd och service.

Vem?

Det är viktigt att stadens tjänstepersoner har uppdaterade kunskaper om åldersrelaterade sjukdomar såsom demens, nationella minoriteters rättigheter, kulturell kompetens och använder ett normmedvetet arbetssätt i syfte att kvalitetssäkra stadens tjänster och service samt ett bra bemötande.

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg

Telefonnummer: 031-365 56 05

E-post: emma.matsson@aldrevardomsorg.goterborg.se

För övriga frågor kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}