Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av ny byggnad på Götaplatsen mellan teatern och konstmuséet. Byggnaden har en fasad i ljust tegel och fönster med hög insyn.

Universitetet vid Renströmsparken


Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.

Vad?

Artisten, i vilket Högskolan för scen och musik finns i dag, ska byggas ut för att ge plats för en samlad konstnärlig fakultet. Den nya institutionsbyggnaden placeras mot Götaplatsen där det i dag finns ett parkeringsgarage. Det är också meningen att Universitetsbiblioteket ska byggas om.

I arbetet undersöks det även hur Johannebergs landeri vid Korsvägen kan lyftas fram och bli tydligare i stadsbilden. Landeriparken kan få nytt liv och öppnas mot Korsvägen.

Var?

Institutionerna ligger i Renströmsparken bakom Götaplatsen och är i dag lite dold mellan Konstmuseet och Korsvägen, men de kan öppnas och bli mer tillgängliga mot resten av staden. Ett nytt aktivt stråk kan skapas genom att Johannebergsgatan och Lundgrensgatan kopplas samman som en kontinuerlig gata, med entréer och öppna bottenvåningar ut mot denna samt en plats framför det nya Universitetsbiblioteket, vilken vetter ut mot Korsvägen.

Varför?

Utvecklingen innebär att området kan bli ett av norra Europas starkaste lärosäten för humaniora, konst och kultur. I och med närheten till Korsvägen och att en uppgång till Västlänken planeras i den nya institutionsbyggnaden längs Johannebergsgatan blir det också väldigt goda kopplingar till resten av staden och regionen.

Det nya universitetsbiblioteket ska ge förutsättningar för att utveckla en modern biblioteksverksamhet samtidigt som den unika platsen mitt emellan Korsvägen och Götaplatsen öppnas upp.

När?

Detaljplanen för utvecklingen av Artisten vann laga kraft i juni 2021. Byggstart beräknas till 2022, med inflyttning etappvis mellan 2024 – 2027.

En arkitekttävling för nytt universitetsbibliotek har genomförts och det vinnande förslag presenterades 2021. Detaljplanen för biblioteket planeras att gå ut på granskning under andra kvartalet 2022 och för antagande vid årsskiftet 2022–2023. En målsättning är att byggnationen kan starta 2025 och vara färdigställd 2028.

Vem?

Det är Akademiska Hus som är ansvariga för utvecklingen av området.

För dig som vill veta mer

Nyheter om Universitetet vid Renströmsparken

Visionsbild av Kunskapens Fyr.
2021-06-01

Kunskapens fyr blir nytt universitetsbibliotek

Det danska arkitektkontoret Cobe och deras förslag Kunskapens Fyr är vinnare i arkitekturtävlingen om nytt universitetsbibliotek. Den nya byggnaden ska ge förutsättningar för att utveckla en modern bi…

Kontakt

Sophia Älfvåg

Planarkitekt stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 031-368 17 29

E-post: sophia.alvvag@stadsbyggnad.goteborg.se


Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}