Till sidans huvudinnehåll
I höst öppnar multisportarenan Kvibergs Parks is- och sporthall

Kvibergs Park

Kvibergs Park i Östra Göteborg har utvecklats från regementsområde till ett centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. En ny temalekplats stod klar i mitten av oktober 2022 och i augusti 2023 öppnade den nya is- och sporthallen.

Vad?

Kvibergs Park fortsätter att utvecklats som centrum för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Byggnationen av ishallen och sporthallen är nu klar och lekplatsen med utomhusscen för gruppträning stod klar hösten 2022. Dessutom tillför vi Kvibergs Park fler kvaliteter som stadspark med mer och varierad grönska samt tillgängliga gångstråk.

Hur staden arbetar med idrotts- och motionsanläggningar

Var?

Kvibergs Park ligger i Östra Göteborg, mellan Kortedala, Bergsjön och Gamlestaden. Fram till 1994 var Kviberg ett regementsområde. I området finns numera bland annat många fotbollsplaner, en klätteranläggning, en stor inomhushall för beachvolleyboll, motionsspår, utegym, hinderbana, skolor, föreningslokaler och kulturaktörer.

Här finns också multisportanläggningen Prioritet Serneke Arena med bland annat skidanläggning, idrotts- och fotbollshallar, gym, konferens, hotell och skolor.

Varför?

Kvibergs Park utvecklas i enlighet med visionen för området: Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i.

Den nya is- och sporthallen har byggts för att fylla föreningslivets behov av att kunna spela matcher och arrangera mindre och medelstora evenemang. Ishallen ska fungera som träningshall för olika issporter. Ishallen ersätter Isdala ishall i Kortedala, som stängdes i april och som ska rivas efter sommaren.

Utomhusscenen och lekplatsen breddar parkens utbud och lockar nya målgrupper, som till exempel barnfamiljer.

När?

Under 2000-talet har området utvecklats till en mötesplats för idrott, hälsa, kultur och utbildning. De senaste tillskotten är en hinderbana (2019), besökstoalett (sommaren 2020) och en hybridgräsplan (vintern 2020).

Bygget av is- och sporthallen startade februari 2021 och stod klart i augusti 2023. Ishallen används hösten 2023 för föreningsträning och skolverksamhet.

Bygget av lekplats och utomhusscen startade i mars 2022 och öppnades i oktober 2022.

Sedan 2022 har Kvibergs Park fått en naturlik plantering, ett femtiotal stora träd - som flyttats från centrala staden på grund av bygget av Västlänken - har planterats i parken och en gångväg har rustats upp. Under våren 2024 färdigställs ett helt nytt grusat gångstråk. Därmed är den första delen i arbetet med att tillföra fler stadsparkskvaliteter till Kvibergs Park klar.

Vem?

Kommunfullmäktige har gett idrotts- och föreningsförvaltningen i uppdrag att driva på, samordna och kommunicera områdets utveckling i visionens riktning. Arbetet ska ske i samverkan med fastighetsbolaget Higab, Socialförvaltningen Nordost, kulturförvaltningen samt stadsmiljöförvaltningen och i nära dialog med de aktörer som verkar på området.

Det är idrotts- och föreningsförvaltningen som ansvarar för bygget av idrottsanläggning, lekplats och utomhusscen.

Aktuellt från Vårt Göteborg

Konstgräsplan med vita linjer

Flera bollplaner får nytt konstgräs 2024

2024-05-23

I Göteborg finns många konstgräsplaner som föreningar och andra kan boka. Planerna används flitigt, blir slitna och behöver byta underlag efter några år. Under 2024 får fem bollplaner nytt konstgräs.

Kvibergs Parks ishall som ersätter Isdala ishall.

Ny is- och sporthall invigs i Kvibergs park

2023-10-27

Kvibergs Parks is- och sporthall invigs på torsdag 2 november. Det blir prova-på aktiviteter, ansiktsmålning, minimässa och allmänhetens åkning.

Entrén till Kvibergs Parks is- och sporthall

Nu öppnar nya is- och sporthallen i Kvibergs Park

2023-08-15

Kvibergs Park är ett av Sveriges mest variationsrika områden för idrott, hälsa, kultur och utbildning. Nu är den nybyggda is- och sporthallen redo att tas i bruk.

Frågor och svar

 • Vad är visionen för Kvibergs Park?

  Mellan 1895 till 1994 var Kviberg i Östra Göteborg ett regementsområde. När områdets militära epok var till ända tog Göteborgs idrottsförbund 1999 fram en vision om att området skulle vara inriktat mot idrott och hälsa. I december 2016 beslutade Göteborgs Stad om en uppdaterad vision där även kultur och utbildning ingår som viktiga byggstenar:

  ”Kvibergs Park är Sveriges främsta mötesplats där idrott, hälsa, kultur och utbildning förenas. Här skapas glädje, gemenskap och meningsfull fritid som bidrar till livskvalité och livslångt lärande för alla. Kvibergs Park gör Göteborg till en mer hälsosam och roligare stad att leva i.”

 • Ska sporthallen ses som en ersättning för Lisebergshallen som revs på grund av Västlänksbygget?

  Sporthallen i Kvibergs Park har inte lika många publikplatser som Lisebergshallen hade, den hall som bland annat var handbollsklubben Redbergslids hemmaarena. Anledningen till att publikplatserna är färre är att detaljplanen inte tillät att vi byggde en större hall här.

  Sporthallen i Kvibergs Park anses därmed inte som en godkänd hall för herrelitspel i handboll. Dock kan den användas för många andra typer av matcher och medelstora kultur- och idrottsarrangemang.

 • Vad innehåller den nya is- och sporthallen?

  Den består av två fullmåttshallar för träning som vid evenemang blir en publik arena med skjutbara läktare. Anläggningen rymmer också en ishall som ska fungera som en träningshall med plats för cirka 300 åskådare. Den är anpassad för såväl ishockey och konståkning som kälkhockey.

 • Vad händer med Isdala ishall i Kortedala när det byggs en ny ishall i Kvibergs Park?

  Isdala är gammal och i tekniskt dåligt skick. Den ska därför rivas och på platsen ska det i stället byggas en ny simhall. Simhallen beräknas stå klar vintern 2026.

 • Vad används den nya utomhusscenen till?

  Utomhusscenen, eller ”gruppträningsplattformen”, är en typ av scen med tak som kan användas till både gruppträning och mindre kulturevenemang under sommarhalvåret. Exempel på aktiviteter är dans, yoga, gympa, barngymnastik, utomhusteater och mindre musikevenemang. Satsningen har gjorts för att bredda parkens utbud, locka nya målgrupper och skapa förutsättningar för hela familjen att aktivera sig.

 • Vad görs för att tillföra fler kvaliteter till Kvibergs Park som stadspark?

  Under våren 2022 startade arbetet med att utveckla gräsytan mellan Kvibergsbäcken och fotbollsplanerna. Cirka 500 träd och buskar planterades i höjd med grusplanen.

  I planteringen finns omkring 40 olika träd- och buskarter med ursprung både från Europa, Nordamerika och Asien. Den stora artvariationen gör planteringarna mindre känsliga för sjukdomar och de ger olika naturupplevelser. För att skydda de unga plantorna är planteringen inhägnad med viltstängsel under några år.

  Under hösten 2022 planterades femtionio träd längs gång- och cykelbanan mellan gräsytan och fotbollsplanerna. Träden har tidigare flyttats från centrala staden till en plantskola på grund av bygget av Västlänken. Till Kviberg flyttades de för att få nya permanenta platser, bidra med ekosystemtjänster samt ge parkkänsla.

  Från bostadsområdet i Utby över Kvibergsbäcken och grässlänten mot gång- och cykelbanan rustades under början av 2023 en gångväg upp för att bli mer tillgänglig och ändamålsenlig.

  Under första halvåret 2024 kommer ett helt nytt grusat gångstråk att färdigställas, parallellt med gång- och cykelbanan.

  Planen är att fortsätta utveckla området under kommande år med ytterligare stadsparkskvaliteter. Detaljerade planer för vad som kan anläggas när finns ännu inte men förslag finns på fler planteringar, välkomnande entréytor, picknickyta, fler sittplatser och ett uteklassrum.

Drönarfoto på Kvibergs Parks is- och sporthall
Drönarfoto på sporthallen och ishallen som har byggts i Kvibergs Park med gemensam entré i mitten av byggnaden.
Familjeträning under tak i utomhusscenen
Utomhusscenen i Kvibergs Park ligger mellan utegymmet och hybridgräsplanen. Utomhusscenen har tak och är perfekt för gruppträning och mindre evenemang.

Film: Kvibergs Parks is- och sporthall

Ta del av allt man kan göra i Kvibergs is- och sporthall.

För dig som vill veta mer

Kvibergs Park (vilka aktiviteter finns här)

Process: Steg för steg när vi utvecklar Göteborg

Kontakt

Kvibergs Parks is- och sporthall:

Öppettider och övrig information Kvibergs Parks is- och sporthall

Besöksadress: Kvibergs Port 6, 415 27 Göteborg

Stina Gustafsson

Projektledare, utvecklingen av Kvibergs Park till stadspark

E-post: stina.gustafsson@stadsmiljo.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}